Prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego Andrzej Byrt członkiem zarządu UFI

UFI poinformowało o wynikach zakończonych niedawno wyborów do Rady Dyrektorów UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego na kadencję 2014 – 2017. Dr Andrzej Byrt, prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego i Międzynarodowych Targów Poznańskich, został po raz drugi już wybrany do składu tego organu. Nowo wybrani Członkowie Rady Dyrektorów UFI otrzymali mandaty na 3 letnią kadencję, która rozpocznie się zaraz po Walnym Zgromadzeniu UFI w Bogocie, 30 października 2014 r. Rada, stanowiąca faktyczny zarząd UFI pomiędzy dorocznymi walnymi zgromadzeniami, liczy 47 Członków. Organ jest odpowiedzialny za definiowanie kierunków działania organizacji oraz nadzór i zarządzanie działalnością UFI. Rada zatwierdza doroczny budżet UFI oraz jego realizację oraz projektuje i modyfikuje zapisy Regulaminu Wewnętrznego UFI. Odpowiada także za ustalanie wysokości składek członkowskich w UFI. Z uwagi na podział regionalny UFI pula miejsc prezentuje się następująco: Europa – 11 miejsc, Azja – Pacyfik – 2 miejsca, Bliski Wschód – 5 miejsc, Ameryka Północna – 2 miejsca, Ameryka Południowa – 2 miejsca. Docenione doświadczenie Środowisko targowe zrzeszone w PIPT jest usatysfakcjonowane wyborem Andrzeja Byrta. Dr Andrzej Byrt to wybitna osobowość, z ogromnym doświadczeniem jako ekonomista, dyplomata, negocjator międzynarodowy, publicysta, ale i osoba od wielu lat czynnie zaangażowana w rozwój rynku targowego. Pracę zawodową w Międzynarodowych Targach Poznańskich rozpoczął w 1978 roku. Przeszedł od stanowisk kierowniczych w wydziale prasy i reklamy MTP, poprzez stanowisko dyrektora handlowego i zastępcę dyrektora naczelnego, do stanowiska dyrektora naczelnego i prezesa zarządu firmy, którą to funkcję objął w czerwcu 1982 roku i pełnił do 1987 roku. Uruchomił organizację nowych imprez targowych w Poznaniu i innych miastach Polski oraz zintensyfikował organizację przez MTP wystąpień polskiego przemysłu na targach zagranicznych w Europie. Po niemal 20 latach pracy na stanowiskach państwowych, związanych z współpracą gospodarczą z zagranicą (m.in. attaché handlowy i radca handlowy ambasady RP w Brukseli, ambasador RP w Niemczech), od 2006 roku ponownie związał się zawodowo z Międzynarodowymi Targami Poznańskim, a w 2009 roku ponownie został wybrany prezesem zarządu MTP. W 2011 roku został wybrany na Prezesa Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego na kadencję 2011-2015. W tym samym roku został po raz pierwszy wybrany do składu rady Dyrektorów UFI na 3-letnią kadencję. Serdecznie gratulujemy Prezesowi Andrzejowi Byrtowi i życzymy dalszych sukcesów w pracy w Radzie Dyrektorów UFI. Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego, październik 2014 r.