Prezes Andrzej Bobiński – nasz człowiek z prestiżową nagrodą!

Polska Izba Przemysłu Targowego ma w swoim gronie wielu znakomitych członków. W tym tygodniu statuetkę Złotego Hipolita otrzymał pan Andrzej Bobiński z firmy Transmeble International. Gratulujemy! W dążeniu do celu trudności powinny być traktowane jak wyzwania – ta maksyma świetnie wpisuje się w styl działania pana Andrzeja Bobińskiego, wieloletniego prezesa Automobilklub Wielkopolski, szefa Przedsiębiorstwa Międzynarodowej Spedycji Targowej Transmeble International, która jest członkiem Polskiej Izby Przemysłu Targowego od 1997 roku. W tym czasie Andrzej Bobiński w organach Izby sprawował różne funkcje. Złoty Hipolit to coroczne wyróżnienie przyznawane od 2001 przez poznańskie Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Wyróżnienie otrzymują osoby, które trwale zapisały się w świadomości społecznej poprzez propagowanie postaw patriotycznych, szacunku do wartości pozytywistycznych i pracy organicznej, jako źródła pomyślności narodu. Kapitułę Złotego Hipolita stanowią intelektualiści reprezentujący różne nurty społeczne, naukę, religię, kulturę i media. Zgłaszanie kandydatów jest możliwe przez instytucje i osoby prywatne, obdarzone mandatem społecznego zaufania. www.targidajawiecej.pl