Praktyki zawodowe Monter Expo – ważna część przyuczenia do zawodu!

W dniu 27.06.2023 r. w Centrum Targowym na terenie MTP odbyło się spotkanie Dyrekcji Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych z Poznania z firmami – Członkami Polskiej Izby Przemysłu Targowego, które w roku szkolnym 2023/2024 przyjmą na praktyczną naukę zawodu uczniów uczących się w projekcie #MonterExpo. 

Podczas spotkania Dyrektor szkoły Tomasz Szłapiński przedstawił zgromadzonym wymagania dotyczące przyjmowania uczniów na praktyki i plan ich realizacji, omówione zostały wszelkie kwestie organizacyjne oraz formalności, a na koniec odbyła się sesja pytań i odpowiedzi, które rozwiały wszelkie wątpliwości, co do przyjmowania i organizowania praktycznej nauki zawodu w klasach drugich w wymiarze:

 

Klasa branżowa – Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych 2 x w tygodniu po 5h

Klasa technikum – Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego 1 x w tygodniu po 6h

 

Wśród firm, które wyraziły chęć przyjęcia praktykantów znalazły się:

 

Obowiązkowe w szkołach zawodowych i technikach praktyki zawodowe organizowane u pracodawców są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy. Dzięki praktykom przyszły pracownik ma szansę na zaznajomienie się z wybraną przez siebie branżą i zdobycie pierwszego doświadczenia. Praktyka zawodowa to szansa nauki od specjalistów tego, jak naprawdę wygląda praca w danym zawodzie i zaplanowanie swojej zawodowej przyszłości.

Zainteresowane firmy przyjęciem uczniów na praktyki prosimy o kontakt z biurem Polskiej Izby Przemysłu Targowego.