Pożyczki płynnościowe POIR (Program Regionalny Inteligentny Rozwój) – z nowej puli środków UE

w dniu 4 sierpnia 2021 r. odbyło się Webinarium BGK dla Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń dotyczące pożyczek płynnościowych POIR (w ramach Programu Regionalnego Inteligentny Rozwój) – z nowej puli środków UE.

Start – druga połowa sierpnia 2021 r.

Środki będą przeznaczone dla mikro-, małych i średnich firm według definicji Komisji Europejskiej.
 
Korzyści dla firm:
 • proste kryterium dostępu – uzasadnienie negatywnego wpływu pandemii na firmę
 • można uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł
 • bez wymogu wkładu własnego
 • firma spłaca wyłącznie pożyczony kapitał – ma na to 6 lat (wynika to z przepisów unijnych i nie może zostać ten okres przedłużony)
 • odsetki są naliczane, ale są spłacane za pomocą dotacji – firma nie musi ich spłacać (dotacja ta nie liczy się do pomocy de minimis)
 • bez żadnych dodatkowych kosztów – instytucje finansujące nie pobiorą żadnych opłat ani prowizji
 • pierwsza rata do 10 miesięcy po otrzymaniu środków – półroczna karencja w spłacie 
 • wakacje kredytowe – raz w roku przez dwa pierwsze lata spłaty pożyczki możesz skorzystać
  z dwumiesięcznych wakacji kredytowych
 • wysoka kwota pożyczki – dwukrotność wynagrodzeń w firmie za 2019 r. (za ostatni rok w przypadku firm działających krócej) lub jako 25 proc. łącznego obrotu firmy w 2019 r.
 • proste zabezpieczenie – co do zasady, przy pożyczkach do 100 tys. zł, wystarczy weksel; powyżej tej kwoty lub kolejne pożyczki o takiej wartości dla tej samej firmy mogą wiązać się z dodatkowym zabezpieczeniem, ale zależy to od podmiotu oceniającego wniosek
 • dogodne warunki rozliczania pożyczki – firma składa zestawienie wydatków (a do ew. wglądu gromadzi faktury, listy płac, paragony itp. potwierdzające wydatki)
 • pożyczki udzielane są z reguły przez fundusze pożyczkowe, agencje rozwoju regionalnego i inne instytucje finansujące, wybierane przez BGK w postępowaniach konkursowych; instytucje te stosują uproszczone procedury ubiegania się o finansowanie
 • rozliczenie po 180 dniach po udzieleniu pożyczki jedynie na podstawie listy dokumentów wydatkowania środków.
 
Więcej informacji TUTAJ