Pożegnanie prezesa Rady PIPT Przemysława Trawy

Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego, w tym Rada, Zarząd PIPT i pracownicy Biura Izby  na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca br.  pożegnali Pana Przemysława Trawę, Prezesa Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego w latach 2015 – 2020, który zakończył pracę na stanowisku prezesa zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz prezesa Rady PIPT.

Zgromadzeni podziękowali Przemysławowi Trawie za pomoc, życzliwość, przychylność oraz wspieranie działalności statutowej Polskiej Izby Przemysłu Targowego, na której – jako na ogólnopolskiej izbie gospodarczej i najważniejszej organizacji branży targowej w Polsce – spoczywa wielka odpowiedzialność za ten ważny sektor gospodarki. Międzynarodowe Targi Poznańskie jako współzałożyciel naszej organizacji i jej najważniejszy udziałowiec, na przestrzeni 27 lat członkostwa, niezmiennie –  także pod  kierownictwem Pana Przemysława Trawy – rozumiały potrzebę współdziałania firm polskiej branży targowej i budowały jej siłę jako wyraziciela i obrońcy interesów biznesowych tych przedsiębiorców oraz platformę ich integracji. 

Środowisko targowe zrzeszone w Izbie serdecznie dziękuje Panu Przemysławowi Trawie za wieloletnią współpracę i życzy mu wielu sukcesów w życiu osobistym oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności!