☑ 900 dni przygotowań
☑ 138 dni pełnych wydarzeń i atrakcji
☑ 112 obiektów na 65 ha
☑ 4,5 mln zwiedzających i 1.427 wystawców
 
Tak w liczbach podsumowana została PeWuKa, czyli Powszechna Wystawa Krajowa, która odbywała się w Poznaniu między 16 maja a 30 października 1929 r. i prezentowała osiągnięcia pierwszych dziesięciu lat istnienia odrodzonej Rzeczypospolitej.
PeWuKa uważana jest dziś za jedno z najważniejszych wydarzeń, które zapisało się na kartach historii miasta Poznania.
Powszechna Wystawa Krajowa, podczas której polscy przedsiębiorcy i wynalazcy zaprezentowali wiele innowacyjnych rozwiązań była ogromną imprezą wystawienniczą, zorganizowaną z rozmachem, której dzisiaj równać się mogą światowe wystawy EXPO, czy największe międzynarodowe kongresy.
Honorowy patronat nad PeWuKą objął Ignacy Mościcki, a na czele Komitetu stanął sam Józef Piłsudski.
Ekspozycja PeWuKi, która prezentowana była w 112 obiektach prezentowała polskie dokonania w dziedzinie przemysłu, handlu, rolnictwa, opieki społecznej, wychowania fizycznego, higieny, sportu, kultury, sztuki i nauki.
O Wystawie pisały wszystkie zagraniczne media, m.in. brytyjski „Daily Mail”: „PeWuKa ­świadczy wymownie co uzyskali Polacy usilną pracą i oszczędnością. Polacy pokazali na tej wystawie, że nie ma przedmiotu, którego by sami sfabrykować nie mogli. Ten naród jest tak przemyślny, że potrafi zrobić wszystko czego zapragnie”.
W lipcu 1929 „Financial News” napisał, nawiązując do wystawy światowej w 1924, że ekspozycję „można słusznie nazwać polskim Wembley. Jest to tym bardziej podziwu godne, że wystawa w Wembley była subsydiowana przez rządy kolonialne, natomiast PeWuKa powstała dzięki inicjatywie prywatnej. Pod tym kątem Wystawa musi budzić szczery podziw jako wyraz realnego patriotyzmu”.