Potwierdzone audytem polskie statystyki targowe w najnowszym raporcie UFI Euro Fair Statistics 2017 stanowiącym najobszerniejszy przegląd aktywności targowej w Europie

Najnowszy raport Euro Fair Statistics 2017, opublikowany w tym miesiącu przez UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego, ponownie prezentuje wśród europejskich statystyk targowych kompletne dane statystyczne targów w Polsce zorganizowanych w 2017 roku, monitorowanych i potwierdzonych audytem zrealizowanym przy współpracy z CENTREX – Międzynarodowym Związkiem Statystyk Targowych.

Raport Euro Fair Statistics 2017 przedstawia statystyczne przemysłu targowego w 24 krajach i jest rezultatem współpracy pomiędzy UFI oraz 14 instytucjami badawczymi oraz krajowymi i regionalnymi organizacjami targowymi z Europy.  Tym samym UFI zabiega o wysoką jakość przemysłu targowego. Liczba targów, które poddają się audytowi danych statystycznych systematycznie rośnie.

Polska Izba Przemysłu Targowego, jedyna ogólnopolska organizacja branży targowej, podobnie jak UFI, dba o wysokie standardy imprez targowych w Polsce, dlatego też już 10 lat temu ustanowiła standardy i definicje statystyczne zgodne z międzynarodowymi standardami, publikuje coroczny Raport PIPT Targi w Polsce, a także od kilku lat przyznaje najlepszym targom w Polsce organizowanym przez Członków certyfikat jakości „Targi z rekomendacją PIPT”.  W 2016 roku PIPT jako opublikowała unikatowy „Słownik Pojęć Branży Targowej”.

 

Europejski rynek targowy w 2017 roku

Rośnie liczba targów i wystaw w Europie, które współpracują z partnerami branży w zakresie audytu danych statystycznych celem potwierdzenia wysokiej jakości kluczowych parametrów opisujących organizowane przez nich targi.

W oparciu o oficjalne dane uzyskane od 14 krajowych i regionalnych instytucji targowych, które gwarantują jakość dostarczonych statystyk, UFI opracowało kompletny raport zawierający dane statystyczne 2 709 targów, zorganizowanych w 2017 roku na powierzchni targowej wynajętej ogółem wielkości 27,6 mln mkw. Raport pokazuje wzrost aż o 5% liczby targów objętych badaniami, w porównaniu z 2016 rokiem.

Jak wynika z danych Raportu, w targach w Europie zorganizowanych w 2017 roku uczestniczyło 703 060 wystawców oraz 75,9 miliona zwiedzających. 38% badanych targów skierowanych było do profesjonalnych zwiedzających, 31% targów – do szerokiej publiczności,  zaś 31% imprez – jednocześnie do obu grup docelowych.

Dane statystyczne targów zaprezentowane w raporcie Europejskie Statystyki Targowe za 2016 rok przekazały następujące organizacje: AEFI (Włochy), AFE (Hiszpania), ATFEO (Finlandia), BDO & Associates (Portugalia), CENTREX (Europa Środkowowschodnia), CLC Vecta (Holandia), Expo-Event.Live Communication Verband Schweiz (Szwajcaria), FEBELUX (Belgia & Luksemburg), FKM Niemcy, FKM Austria, SFC (Szwecja), UNIMEV-OJS (Francja), RUEF (Rosja) and UCCET (Turcja).

W Raporcie UFI za 2017 rok zaprezentowano statystyki targi z następujących 24 państw: Austria (19 targów), Belgia (81), Bułgaria (5), Chorwacja (5), Republika Czeska (28), Finlandia (59), Francja (614), Hiszpania (381), Holandia (102), Niemcy (185), Węgry (15), Włochy (181), Luksemburg (5), Mołdawia (2), Monako (1), Polska (192), Portugalia (29), Rumunia (12), Rosja (139), Słowenia (1), Szwecja (23), Szwajcaria (132), Turcja (476), Ukraina (22 targi).

Kai Hattendorf, dyrektor zarządzający UFI, stwierdził: „Z zadowoleniem prezentujemy ten obszerny zestaw danych statystycznych, które otrzymaliśmy za pośrednictwem 14 organizacji zajmujących się audytem z zastosowaniem rygorystycznych standardów. Dane przedstawione w raporcie obejmują znaczącą część europejskiego rynku targowego, zaś wśród targów tych jest 365 wydarzeń targowych mogących obecnie pochwalić się certyfikatem jakości „UFI Approved Event”.

Raport Euro Fair Statistics jest ważnym źródłem wiarygodnych, neutralnych danych statystycznych, z których korzystają uczestnicy rynku targowego. Raport jest solidną bazą danych, która pozwala zidentyfikować trendy regionalne i globalne. Kompletny raport Euro Fair Statistics 2017 dostępny jest na stronie internetowej UFI (www.ufi.org/research). Zgodnie z misją UFI, by służyć całej branży targowej istotnymi danymi na temat rynku targowego, raport  jest bezpłatny.

UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego, które już po raz dziesiąty zaprezentowało Raport Euro Fair Statistics, konsekwentnie poszerza zakres geograficzny objęty projektem badawczym. Z uwagi na różny poziom rozwoju i zróżnicowanie poszczególnych rynków targowych, metody obliczania danych statystycznych w poszczególnych państwach nieco różnią się lecz krajowe organizacje realizujące i koordynujące audyt, które przekazały dane z badania do Raportu UFI, gwarantują wysoką jakość tych statystyk. UFI stoi na stanowisku, że tam gdzie jest to możliwe, audyt powinien być realizowany w sposób systematyczny i ciągły, aby dane liczbowe były porównywalne, a także aby możliwe było kojarzenie danych konkretnych targów z nazwą ich audytora.

Kluczowe branże targowe w Europie

Interesujących danych dostarcza analiza targów zawartych w Raporcie, w poszczególnych branżach, mierzonych wielkością powierzchni wynajętej przez wystawców. Plasuje ona najwyżej targi w branży „Wypoczynek, hobby, rozrywka”, które stanowią 15% powierzchni wynajętej na targach opisanych w Raporcie UFI – to 549 targów, na łącznej powierzchni wynajętej 4 013 811 mkw. Drugie miejsce zajmują targi w branży „Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo” – stanowią one 10% powierzchni objętej Raportem – 2 759 112 mkw.; 208 targów.  Trzecią pozycję w tym rankingu zajmują targi w branży „Inżynieria przemysłowa, maszyny, narzędzia, artykuły żelazne”, które stanowią 8% całkowitej powierzchni  objętej Raportem – 2 092 531 mkw., 163 targi.

Na kolejnych wysokich pozycjach uplasowały się w 2017 roku następujące branże targowe:

– Budownictwo, infrastruktura – 7 % powierzchni targowej objętej Raportem – 1 973 980 mkw., 182 targi;

– Żywność i napoje, przemysł gościnny – 7% powierzchni objętej Raportem – 1 962 229 mkw., 225 targów;

– Targi wielobranżowe – 7% powierzchni targowej objętej Raportem – 1 876 251 mkw., 144 targi;

– Meble, wyposażenie wnętrz – 6% powierzchni targowej objętej Raportem – 1 604 133 mkw., 113 targów;

– Samochody, motocykle – 5% powierzchni – 1 451 654 mkw., 88 targów;

– Tekstylia, odzież, moda – 5% powierzchni – 1 421 594 mkw., 154 targi;

– Artykuły luksusowe, gospodarstwo domowe, upominki, zabawki – 5% powierzchni – 1 280 367 mkw.; 136 targów;

– Transport, logistyka, gospodarka morska – 4% – 1 018 702 mkw.; 78 targów;

– Zdrowie, sprzęt medyczny – 3% – 963 533 mkw.; 118 targów;

– Usługi biznesowe, handel detaliczny – 3% – 884 053 mkw.; 155 targów;

– Technologia informacyjna, telekomunikacja – 3% – 799 371 mkw.; 89 targów;

– Biżuteria, zegarki, akcesoria – 2% – 451 893 mkw.; 50 targów;

– Bezpieczeństwo, ochrona przeciwpożarowa, obrona – ponad 1% – 380 876 mkw.; 41 targów;

– Podróże – ponad 1% – 331 826 mkw.; 37 targów;

– Edukacja – ponad 1% – 320 393 mkw.; 105 targów;

– Uroda, kosmetyki – ponad 1% – 310 244 mkw.; 49 targów;

– Energia, ropa naftowa, gaz ziemny – ponad 1% – 308 268 mkw.; 45 targów;

– Elektronika, komponenty – ok. 1% – 296 954 mkw., 27 targów;

– Ochrona środowiska – poniżej 1% – 249 631 mkw.; 59 targów;

– Chemia – poniżej 1% – 242 026 mkw.; 38 targów);

– Przemysł lotniczy i kosmiczny – poniżej 1% – 183 584 mkw.; 6 targów;

– Nieruchomości – poniżej 1% – 171 201 mkw.; 47 targów;

– Poligrafia, opakowania – poniżej 1% – 122 173 mkw.; 19 targów;

– Przemysł optyczny – poniżej 1% – 114 835 mkw.; 4 targi.   

Na podstawie: Euro Fair Statistics 2017 i informacji prasowych www.ufi.org;; Polska Izba Przemysłu Targowego.