Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Biurze Rzecznika MŚP

W dniu dzisiejszym w Ministerstwie Rozwoju odbyło się VII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Biurze Rzecznika MŚP. Tematem posiedzenia była praktyka stosowania Prawa przedsiębiorców przez organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Polską Izbę Przemysłu Targowego reprezentowała prezes zarządu Beata Kozyra.
Po posiedzeniu Rady odbędzie się również spotkanie świąteczne z Ministrem Finansów Tadeuszem Kościńskim,  Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem Gowinem, oraz przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika. Zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców. Celem Rady jest wspieranie Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców, monitorowanie sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP, diagnozowanie problemów i reagowanie w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika, opiniowanie oraz opracowywanie projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP.