Posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej – możliwości wsparcia branży targowej

13 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Przedstawicielem Polskiej Izby Przemysłu Targowego ma posiedzeniu była Beata Kozyra, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Na posiedzeniu była między innymi omawiana strategia rozwoju KIG na lata 2021 – 2025. Przy prezentacji ww. Strategii jej twórcy podkreślali priorytetowe cele KIG, jakim są działania na rzecz cyfryzacji oraz zielonej energii i edukacji.

Beata Kozyra, zabierając głos w dyskusji zaznaczyła, iż zarówno rozwój cyfryzacji, zielonej energii, czy edukacji są niezwykle istotne dla całej polskiej gospodarki, jednak w szczególnej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19 i związanej z nią obostrzeniami priorytetem w strategii KIG powinno stać się również wsparcie branż najbardziej dotkniętych przez konsekwencje rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jedną z branż, które najbardziej ucierpiał jest branża targowo-kongresowa, której firmy od 14 miesięcy praktycznienie nie działają i wszystko wskazuje na to, że nie powrócą do organizacji imprez targowych przed jesienią br., co oznacza kolejne 4 miesiące przestoju. Beata Kozyra poprosiła o deklaracje, że KIG realizując swoją strategię podejmie działania wspierające m.in. branżę targową

Przewodniczący posiedzenia podkreślił, że rozumie sytuację branży targowej i wskazał, iż jednym z punktów ww. strategii jest: “Współpraca z organizacjami członkowskimi oraz samorządem gospodarczym we wspieraniu przedsiębiorców, szczególnie MŚP oraz zwiększanie ich odporności na globalne zagrożenia”. Z punktu tego mogą i powinny wynikać działania operacyjne KIG mające na celu pomoc branżom najbardziej poszkodowanym, w tym branży targowej. Przewodniczący posiedzenia zasugerował, że wskazane jest przygotowanie propozycji gotowych rozwiązań, które KIG w swoich działaniach lobbingowych rekomendowałby rządowi. 

Po zakończeniu posiedzenia Izba przesłała na ręce Andrzeja Arendarskiego, Prezesa KIG opis aktualnej sytuacji branży targowej oraz postulaty-propozycje narzędzi wsparcia dla branży targowej.