Pomoc dla branży targowej – po głosowaniu w Sejmie

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w głosowaniu w dniu 17.09 przyjął ustawę tzw. mikrotarczę dla turystyki. Niestety Sejm przyjął tylko część poprawek, które zaproponował Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważna informacja dla firm z PKD 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów) – ustawa przewiduje zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych od lipca do września 2020. Ze zwolnienia będą mogły skorzystać firmy, których przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym za który jest składany wniosek o zwolnienie był niższy co najmniej o 75 % w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym 2019 roku.

Niestety firmy posiadające PKD 73.11 Z (budowa stoisk) oraz 52.2.9 Z (logistyka targowa), mimo naszych licznych apeli popartych spotkaniami Członków naszej Izby z Parlamentarzystami, zostały w ustawie pominięte.

Nie poddajemy się jednak i walczymy dalej!