Polskie obiekty targowo -konferencyjne w czołówce europejskiej

W związku z 81. Kongresem UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego w Bogocie, który odbędzie się w dniach od 29 października do 1 listopada 2014 r., Polska Izba Przemysłu Targowego została poproszona o zbadanie aktualnego potencjału obiektów targowo – konferencyjnych w Polsce. Wyniki badania PIPT zostaną włączone do przeglądowej prezentacji przemysłu targowego w świecie, która od lat jest nieodłącznym, bardzo wyczekiwanym i jednym z najciekawszych, zdaniem delegatów, elementem programu dorocznego Kongresu UFI. Badania przeprowadzone zostały zarówno wśród operatorów obiektów targowo-konferencyjnych zrzeszonych w PIPT jak i wśród niezależnych obiektów. Przedmiotem badań była wielkość brutto powierzchni targowej obiektów w podziale na krytą i otwartą w latach 2013-2014. Uzyskano dane z 23 obiektów, w których organizowane są targi w Polsce, w tym 11 obiektów zarządzanych przez członków Izby w 10 miastach. Wyniki ankiety pokazują, że polski przemysł targowy ma się coraz lepiej. Dysponując porównywalnymi badaniami na przestrzeni 3-ch lat obejmującymi lata 2010-2012 można stwierdzić, że infrastruktura targowa w Polsce jest systematycznie rozbudowywana i modernizowana co powoduje, że polskie obiekty są w czołówce tego typu obiektów w Europie Środkowo-Wschodniej. Na przestrzeni lat 2010-2014 powierzchnia kryta obiektów wzrosła z 275 tys. m2 do 305 tys. m2. Powierzchnia otwarta obiektów wzrosła z 340 tys. m2 do 346 tys. m2. Do UFI zostały przekazane też dane statystyczne targów zawarte w najnowszym Raporcie PIPT Targi w Polsce 2013 r. Raport prezentuje wyniki badań Polskiej Izby Przemysłu Targowego, potwierdzonych audytem CENTREX – Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych. Raport powstał w oparciu o statystyki 216 wydarzeń targowych zorganizowanych w 2013 roku przez 21 organizatorów. Ich analiza potwierdza także, że był to dobry rok dla branży. Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego, 20 października 2014 r.