Polskie obchody Global Exhibitions Day 2019, koordynowane przez naszą Izbę, objęła swoim patronatem Andżelika Możdżanowską, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.