Polska Izba Przemysłu Targowego uczestnikiem VIII Gremium Ekspertów Turystyki

W dniach 7-9 grudnia 2016 roku w Poznaniu odbyło się kolejne VIII GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI. Temat główny tegorocznej edycji to: INNOWACYJNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ TURYSTYKI W POLSCE . Hasło przewodnie Gremium „współpraca nauki z branżą – projekty B+R” dla sektora turystyki ma szczególne znaczenie. Łączenie potencjału nauki i branży przy aktywnym wsparciu jednostek administracji to dla rozwoju turystyki element decydujący. Problemy natury społecznej, ekonomicznej i przestrzennej związane z jej dalszym rozwojem wymagają współpracy nauki i praktyki. Udział nauki w procesie opisu zachodzących zjawisk związanych z turystyką powinien polegać na podejmowaniu zagadnień nurtujących praktykę oraz wskazywaniu tych zjawisk w sferze ekonomicznej, społecznej, przestrzennej, które mają znaczenie dla branży, a także dla podmiotów kreujących założenia polityki turystycznej. Polską Izbę Przemysłu Targowego reprezentował prezes Rady Przemysław Trawa, który wziął udział w panelu Sieciowa współpraca w sektorze MICE na rzecz organizacji spotkań i wydarzeń. Jak targi i wydarzenia biznesowe można wykorzystać do budowania wizerunku miasta i regionu? . Więcej szczegółów na stronie VIII Gremium.