Polska Izba Przemysłu Targowego konsultantem Ministerstwa Rozwoju przy tworzeniu procederu bezpieczeństwa na targach

W dniu wczorajszym PIPT otrzymała z Ministerstwa Rozwoju zweryfikowane wytyczne dla Organizatorów Targów do konsultacji. Współpraca z Rządem i Panią Minister Olga Semeniuk w aspekcie odmrażania tragów idzie w dobrym kierunku. Na wytycznymi już pracuje Zespół PIPT ds. odmrażania targów.

Do końca tygodnia uwagi Członków zespołu zostaną przekazane Ministerstwu Rozwoju.