Polska Izba Przemysłu Targowego aktywnie na Kongresie UFI w Bogocie

Tradycyjnie, w ostatnim kwartale roku (29.10.-1.11.) odbył się doroczny, już 81. Kongres UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego. Tym razem gościła go stolica Kolumbii, Bogota. To pierwszy Kongres UFI w Ameryce Łacińskiej od 1975 roku. Ponad 300 uczestników Kongresu miało możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z 46 państw i rynków targowych. Wśród delegatów na Kongresie byli obecni przedstawiciele Polskiej Izby Przemysłu Targowego i czołowych polskich firm targowych. Podczas 81. Kongresu UFI tradycyjnie miały miejsce obrady Komitetu Stowarzyszeń oraz oddziałów regionalnych UFI. Odbywające się dwa razy w roku posiedzenia oddziałów regionalnych pozwalają na omówienie sytuacji oraz zdiagnozowanie najważniejszych problemów przemysłu targowego głównych regionów geograficznych funkcjonowania targów na świecie: Europy, Azji – Pacyfiku, Afryki – Bliskiego Wschodu oraz obu Ameryk. Obrady Komitetu Stowarzyszeń UFI to najważniejsze forum dyskusyjne przedstawicieli organizacji targowych reprezentujących poszczególne rynki krajowe oraz międzynarodowych organizacji lobbingowych, audytorskich, zrzeszeń obiektów targowych i organizatorów targów z subregionów, instytucji badawczych i innych. Podczas obrad poruszane są najważniejsze zagadnienia będące w centrum ich uwagi. Razem skuteczniejsi w ochronie praw własności przemysłowej wystawców Uczestnicząca w obradach i spotkaniach bilateralnych Polska Izba Przemysłu Targowego, w tygodniach poprzedzających udział w Kongresie UFI podjęła kontakt ze stowarzyszeniami targowymi AUMA, AEFI i UNIMEV z największych europejskich rynków targowych (Niemiec, Włoch i Francji). Celem było uzyskanie wiedzy w bardzo ważnej dla polskiego rynku targowego kwestii ochrony praw własności przemysłowej na targach. Dzięki wcześniejszej wymianie informacji i udziałowi w Kongresie UFI w Bogocie możliwa była kontynuacja rozmów, w szczególności w kontekście nowelizacji kilka lat temu w Polsce ustawy prawo własności przemysłowej, w efekcie której organizatorzy targów od 1 listopada 2007 r. utracili przywilej wydawania wystawcom tzw. certyfikatu pierwszeństwa z wystawy. – Do listopada 2007 r., na mocy przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (art.125 ustawy), organizatorzy mogli ubiegać się u Prezesa Urzędu patentowego RP o prawo do wydawania, na niektórych organizowanych przez nich targach, owego certyfikatu pierwszeństwa, gwarantującego ochronę prawną wystawcy prezentującemu na tych targach innowacje, z różnych względów nie zgłoszone wcześniej w urzędzie patentowym. W ten sposób dzięki mechanizmowi jakim był tzw. certyfikat pierwszeństwa z wystawy, organizatorzy targów w Polsce, mogli skutecznie wspierać rozwój innowacyjności w Polsce. Promowanie i wspieranie innowacyjności jest przecież jednym z głównych celów polityki gospodarczej państw Unii Europejskiej. – mówi Marzenna Łukaszewicz, dyrektor PIPT. – Mając świadomość tego, jak ważną funkcję w gospodarce pełnił certyfikat pierwszeństwa, prezes PIPT, Andrzej Byrt, w imieniu polskiego środowiska targowego spotkał się niedawno z Panią Prezes Alicją Adamczak, Szefem Urzędu Patentowego RP, aby przedłożyć racje Izby, poparte analizą sytuacji w tym zakresie w innych państwach Unii Europejskiej. – dodaje Marzenna Łukaszewicz. – PIPT znane są liczne przykłady wydawania wystawcom prezentującym innowacje na targach certyfikatów pierwszeństwa przez niemieckich organizatorów targów. Stąd szczególnie cenna dla nas jest wiedza przekazana przez prawników AUMA – Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Targowego na temat praktyk i procedur stosowania wspomnianego certyfikatu na targach w Niemczech. – podkreśla Marzenna Łukaszewicz. – Ponadto uczestnicząc w Kongresie UFI miałam również sposobność przedyskutowania wspomnianego zagadnienia z Barbarą Weizsäcker, Sekretarz Generalną Europejskiego Porozumienia Przemysłu Targowego (EEIA) – dodaje M. Łukaszewicz. – Teraz przy wsparciu EEIA będziemy kontynuować nasze działania. Podzielamy strategię UFI Podczas Kongresu Zarząd UFI zdecydował również o realizacji strategii na nadchodzące lata, opartej o kilka podstawowych wytycznych. Marketing lokalizacji przyszłych i obecnych targów, cyfryzacja środowiska targowego, inwestycje w infrastrukturę targową na świecie i monitoring otoczenia politycznego całej branży, to ważne elementy strategii UFI. – Z punktu widzenia PIPT istotnym jest pierwszy czynnik, czyli marketing danej destynacji. Przez to pojęcie rozumiemy wspólną promocję polskich miast targowych przez polityków i uaktywnianie ich w roli gospodarzy imprez targowych. Ważne jest ciągłe uświadamianie na szczeblu ministerstw, samorządów gospodarczych jak ważna jest miastotwórcza rola targów. Wypełnienie tej roli przyczynia się do rozkwitu gospodarczego miast i do polepszenia wizerunku miast, a także całego kraju za granicą, co wpływa korzystnie na postrzeganie Polski jako solidnego partnera gospodarczego. – reasumuje Żaneta Berus, Prezes EXPO XXI Warszawa. Twarzą w twarz z liderami Uczestniczący w Kongresie Członkowie UFI mieli okazję spotkać twarzą w twarz liderów przemysłu targowego Ameryki Łacińskiej. W kontekście tego rozwijającego się regionu, wykładowcy oraz delegaci Kongresu analizowali rynki, działalność małych lokalnych firm oraz wielkich firm międzynarodowych, działalność obiektów oraz organizatorów targów, tym samym wymieniając się doświadczeniami. – Takie spotkania branżowe profesjonalistów z całego świata przynoszą inspirację i sporą porcję wiedzy branżowej. Z mojej perspektywy najciekawsze jest jak podobne problemy rozwiązywane są w innych ośrodkach targowych i jakie są aktualne trendy w branży. Temu zawsze służy networking, który stanowi ważną część programu wszystkich kongresów UFI – możliwość poznania ludzi z branży, przedyskutowania z nimi różnych aspektów naszej pracy i wymiany doświadczeń – podsumowuje Kongres Ewa Woch, Wiceprezes Targów w Krakowie. Uczestnictwo w Kongresie pozwala również ocenić polski przemysł targowy na tle globalnych graczy. – Słuchając wykładów i rozmawiając z uczestnikami 81. Kongresu UFI w Bogocie, mogę stwierdzić, że polscy organizatorzy nie odbiegają merytorycznie od najlepszych firm w świecie. Mamy dobre pomysły, robimy ciekawe tematycznie imprezy, umiemy zdefiniować potrzeby naszych klientów, wystawców i gości targowych. – ocenia branżę Paweł Nikliński, Wiceprezes Targów w Krakowie.