Podsumowanie statystyczne 2022 roku

Targi po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 odbywają się już regularnie od kilkunastu już miesięcy. W roku 2022 r. odbyły się 123 imprezy targowe, które poddały się audytom statystyk targowych przeprowadzonym przez CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych. To 65% liczby targów sprzed pandemii.

 

Targi w Polsce w latach 2019 – 2022*

Firmy targowe odbudowują swoją kondycję finansowo-produktową. Dotyczy to zarówno organizatorów targów, jak i firmy projektujące i budujące stoiska targowe, firmy transportu targowego oraz firmy oferujące inne usługi na rzecz targów.

Jeśli chodzi o organizatorów targów, to wielkość wynajętej powierzchni wystawienniczej stanowiła 71% proc. stanu sprzed pandemii. Frekwencja zarówno wystawców, jak i zwiedzających na targach po pandemii również wzrasta, jednak wolniej. Liczba wystawców ogółem w roku 2022 to jedynie 55% liczby wystawców z roku 2019. Na zbliżonym poziomie oscylowała liczba wystawców zagranicznych – 52% w stosunku do roku 2019 i liczba zwiedzających – 57% poziomu sprzed pandemii.   

Były jednak wyjątki. Niektóre imprezy targowe odnotowały znaczące wzrosty dotyczące powierzchni i zwiedzających niż w latach najlepszego prosperity, m.in. Cavaliada, czy MSPO.

Niemal o połowę niższa liczba wystawców uczestniczących w targach w Polsce oraz niewielka liczba targów w krajach europejskich nie ułatwia powrotu do silnej kondycji finansowej z roku 2019 firmom projektujących i budujących stoiska oraz firmom świadczącym usługi transportowe, wyposażenia stoisk czy IT na rzeczy wystawców. Dla większość z tych firm 50% udziału w przychodach miały usługi dla wystawców wystających się na targach zagranicznych. Warto tutaj nadmienić, że polskie firmy budujące stoiska targowe oraz polscy dostawcy rozwiązań multimedialnych na stoiska są uważane za jedne z najlepszych w Europie.

Wszystko to miało swoje odbicie w przychodach. I tak średnie przychody branży za 2022 w stosunku do 2019 oscylowały na poziomie 60-70%, chociaż niektóre firmy odnotowały wzrost przychodów nawet o 40% powyżej poziomu z roku 2019, jednak są to pojedyncze przypadki.

Przychody z 2022 r w stosunku do roku 2021 były znacząco wyższe – średnio o 50%, ale wynikało to z faktu, iż w roku 2021 targi były zamrożone do czerwca, a pierwsze imprezy targowe odbyły się dopiero w III i IV kwartale 2021r.

Większość firm (ponad 80%) prognozuje, że powrót do poziomu sprzed pandemii może trwać do 2024 r.

Na długość procesu odbudowy kondycji firm targowych do poziomu z 2019 ma i będzie miało wpływ kilka czynników: wojna na Ukrainie i związane z tym obawy zagranicznych wystawców, wzrost cen paliw, energii oraz dwucyfrowy poziom inflacji, a co za tym idzie wzrost kosztów pracy.

Dużym wyzwaniem dla firm targowych w odbudowie kondycji będzie również zbyt mała na dzień dzisiejszy liczba specjalistów, wielu odeszło lub zostało zwolnionych w związku z ponad 18 miesięcznym przestojem branży.

Jednak dane pokazują zdecydowanie tendencję wzrostową, która, jak zakłada wiele firm targowych, utrzyma się również w roku 2023. Duża część firm mówi nawet o wyrównaniu poziomu przychodów z 2019. Inne prognozują, że zabierze im to jeszcze ok. 1-2 lat.