Podsumowanie spotkania z premier Jadwigą Emilewicz

W dniu 02 lipca 2020 r. odbyło się w Ministerstwie Rozwoju spotkanie Sztabu Kryzysowego branż turystycznej, MICE i targowej z przedstawicielami rządu, w tym z Panią Premier Jadwigą Emilewicz.

W dniu 02 lipca 2020 r. odbyło się w Ministerstwie Rozwoju spotkanie Sztabu Kryzysowego branż turystycznej, MICE i targowej z przedstawicielami rządu, w tym z Panią Premier Jadwigą Emilewicz. Było to drugie spotkanie robocze z rządem dot. sektorowego pakietu pomocy. Ze strony Ministerstwa Rozwoju w spotkaniu wzięli udział:

▪Premier Jadwiga Emilewicz

▪Andrzej Gut-Mostowy –Sekretarz stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki

▪Rafał Szlachta –DyrektorDepartamentu turystyki w Ministerstwie Rozwoju

▪Olga Semeniuk –Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju

Sztab reprezentował:

▪Tomasz Kobierski –Prezes Rady Polskiej IzbyPrzemysłu Targowego

▪Paweł Tyszkiewicz –SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej / Klub Agencji Eventowych SAR

▪Łukasz Adamowicz –SOIT

▪Marcin Mączyński –Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego -IGHP

▪Rafał Jańczuk –PSPA Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych

▪Mikołaj Ziółkowski –Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych -SOIAR

▪Krystian Wolak –SKKP Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce.

Rozmowy dotyczyły możliwości wsparcia branż turystycznej, targowej i MICE. Jednak na spotkaniu nadal nie pojawiły się żadne wiążące deklaracje. Sztab zaproponował, aby wsparcie rządowe było skierowane do sektorów, które nie tylko najbardziej ucierpiały z powodu epidemii koronawirusa, ale również nie będą miały szans działać przez kolejne miesiące. Jedną z propozycji Pani Premier było, aby sektory najbardziej potrzebujące pomocy zdefiniować poprzez PKD. Sztab Kryzysowy przygotował już takie zestawianie, w którym znalazły się również PKD związane z branżą targową. Dokument zostanie przesłany do Premier Emilewicz do 09 lipca 2020r.

Prezes Rady PIPT Tomasz Kobierski, który był obecny na spotkaniu, wręczył Pani Premier list Polskiej Izby Przemysłu Targowego wraz z postulatami PIPT oraz charakterystyką rynku targowego. Czekamy na odpowiedź. Kolejne spotkanie z przedstawicielami rządu odbędzie się prawdopodobnie 16 lipca 2020r.

Podsumowanie ww. spotkania przez Sztab do odsłuchania TUTAJ.