Podsumowanie sesji Polskiej Izby Przemysłu Targowego Meetings Week Poland 2020

W panelu wzięli udział eksperci branży targowej:

 • Nick Dug-dele Moore – Regional Manager Europe, UFI The Global Association of the Exhibition Industry
 • Elżbieta Roeske – wiceprezes zarządu, Grupy MTP Poznań
 • Ewa Woch – wiceprezes zarządu, Targi w Krakowie
 • Paweł Orłowski – wiceprezes zarządu, Międzynarodowe Targi Gdańskie
 • Robert Głowacki – prezes zarządu, Targi Lublin
 • Marcin Stolarz  –  prezes zarządu, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach i Katowickiego Spodka
 • Dr Beata Kozyra – prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego

 

 

Sesja prowadzona była ze studia nagrań Poznańskiego Congress Center należącego do Grupy MTP.

Polska Izba Przemysłu Targowego (PIPT) pojawiała się w ramach corocznego wydarzenia Meetings Week Poland 2020 ponieważ, branża targowa jest integralną częścią branży spotkań.

Dyskusja nawiązywała do faktu odmrożenia targów z dniem 06 czerwca 2020 r. i powrotem targów do gry.  Dyskusja miała wykazać, czy powrót targów do gry jest jedynie teoretyczny, czy też imprezy targowe funkcjonują w praktyce.

W dyskusji pojawiło się kilka konkluzji. Od kilku miesięcy, od dnia odmrożenia targów organizatorzy targów, operatorzy obiektów targowych i firmy oferujące usługi na rzecz targów, jak projektowanie i budowa stoisk targowych, czy spedycja i transport targowy są gotowi na organizację bezpiecznych targów. Jednak odmrożenie i wdrożenie wytycznych nie wystarczyło, aby się w 100% odbudować targi i uzyskać poziomy z lat ubiegłych. Polska, podobnie, jak część krajów europejskich otworzyła swoje targi i chociaż niektóre z nich odbyły się z dużym sukcesem, jak np.  Europe – Caravan Salon w Niemczech, to jednak nie wszyscy wystawcy czy zwiedzających (zwłaszcza biznesowi) mają odwagę lub chcą wrócić na targi jeszcze w tym roku. Powody są różne i wszystkie te powody szanujemy. Jednak, jak przekonują organizatorzy, warto o udziale w targach myśleć już dzisiaj i jak najszybciej zacząć się pojawiać na imprezach targowych.

Według ekspertów branży targowej udział w targach, zwłaszcza po spowolnieniu gospodarki w okresie pandemii, może przynieść wymierne korzyści: od odnowienia utraconych w czasie pandemii kontaktów – do pozyskania nowych; od pokazania innym, że firma przetrwała pandemię i ma się dobrze – do przedstawienia światu swoich innowacji, od umocnienia swojej pozycji na rodzimym rynku – do wejścia na nowe rynki zbytu.

Zdaniem prelegentów targi są „najszybszą ze wszystkich szybkich ścieżek” do ożywienia gospodarczego. To dźwignia polskiego eksportu i importu, dlatego też jego rola  w wychodzeniu polskiej gospodarki z głębokiego zastoju jest nie do przecenienia. Dzięki targom polskie firmy i polskie produkty będą mogły powrócić na arenę międzynarodową, w efekcie poprawiając pozycję Polski na światowej mapie biznesu.  Targi odgrywają również niezwykle istotna rolę w rozwoju gospodarczym regionów,
w którym się odbywają, bowiem są bezpośrednio powiązane z takimi branżami, jak: hotele, gastronomia, kongresy i eventy, czy transport.

Światowy Przemysł targowy to PKB w wysokości 167 mld euro, w samej Europie 92 mld euro. Rządy europejskie wiedzą, jak ważne są targi dla ich krajowych gospodarek. Zdają sobie sprawę, że jeśli targi podźwigną firmy na nogi stanie też na nogi cała gospodarka.

Rodzimie firmy targowe przekonują, że polska branża targowa jest w pełni gotowa do swojej misji wsparcia polskiej gospodarki. Ekspercie jednak zadają pytanie: Czy rząd jest gotowy by wrócić do gry na międzynarodowej arenie?

 

Celem dyskusji było przede wszystkim uświadomienie interesariuszom targów (wystawcom, zwiedzającym), że:

 • Targi wracają do gry – zostały odmrożone 06 czerwca 2020.
 • Targi są bezpieczne i stosują się do wytycznych, wspólnie wypracowanych z Ministerstwem Rozwoju.
 • Targi odgrywają kluczową rolę w odbudowie biznesu, firmy, kontaktów po okresie stagnacji spowodowanej epidemią koronawirusa.
 • Targi są szybkim narzędziem powrotu polskich firm na rynek polski oraz rynek międzynarodowy.
 • Targi są dźwignią rozwoju miast i regionów.
 • Targi są dźwignią rozwoju polskiej gospodarki i akceleratora rozwoju gospodarczego na wielu płaszczyznach.