Podsumowanie ankiety PIPT: kondycja branży targowej dwa lata od wybuchu pandemii

Rok 2021 był niełatwym i pełnym wyzwań rokiem dla branży targowej. Po prawie dwóch latach obostrzeń większość firm musiała zmierzyć się z problemami na niespotykaną dotychczas skalę. Badanie ankietowe PIPT, w którym wzięło udział 30% firm członkowskich, przeprowadzone na przełomie kwietnia i maja 2022 r. pokazuje obraz firm branży targowej po 2 latach od wybuchu pandemii.

Wyniki badanie kondycji branży targowej – DO POBRANIA TUTAJ.