26.11.2020 – pierwsze spotkanie z przedstawicielem Głównego Urzędu Statystycznego Panią Radmilą Roszkowską z Wydziału Standardów Klasyfikacyjnych w Departamencie  Standardów i Rejestrów

 

29.10.2020 – odpowiedź od Pana Ireneusza Budzyńskiego, Dyrektora Departamentu Standardów i Rejestrów zawierającym również zaproszenie do współpracy Izby w GUSem.

 

21.09.2020 – wysłanie prośby do Pana Dominika Rozkruta, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o rozbudowanie PKD 82.30.Z o inne usługi na rzecz branży targowej – pismo do GUS oraz propozycja rozbudowania PKD