PIPT uczestnikiem II. Forum Przemysłowego w Karpaczu

W dniach 8-10 grudnia br. w Karpaczu odbyło się II. Forum Przemysłowe, które było okazją do szerokiej debaty o kluczowych problemach przemysłu europejskiego. Podczas trzech dni obrad odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń: debat, sesji plenarnych, prezentacji raportów i bloków tematycznych, z udziałem ponad 700 gości, a wśród nich przedstawicieli największych koncernów przemysłowych, parlamentarzystów, ekspertów i ekonomistów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Polską Izbę Przemysłu Targowego reprezentowała p. Żaneta Berus – prezes Expo XXI z Warszawy. Targi i festiwale siłą napędową rozwoju gospodarczego regionu Żaneta Berus wzięła udział w panelu dyskusyjnym „Festiwale, targi i imprezy masowe jako sposób na ożywienie lokalnej koniunktury Ważnym elementem rozwoju każdego miasta i regionu jest jego skuteczna promocja oraz budowa pozytywnego wizerunku. Dobrze przygotowana oferta kulturalna oraz właściwe zaprezentowanie walorów danego regionu stanowi o jego atrakcyjności. Targi żywności, festiwale winiarsko-kulinarne, przedstawienia teatralne, karnawały, występy muzyczne i kolorowe pochody to tylko wybrane formy przyciągania turystów i mieszkańców. Coraz częściej wybierając kierunek podróży kierujemy się bowiem konkretnym wydarzeniem. Na pytanie – czy możemy mówić o festiwalach i targach jako sile napędowej rozwoju gospodarczego danego regionu – odpowiedzi poszukiwali uczestnicy panelu dyskusyjnego „Festiwale, targi i imprezy masowe jako sposób na ożywienie lokalnej koniunktury”. Moderator panelu był Zygmunt Waśkowski, Prodziekan Wydziału Zarządzania, Kierownik Katedry Strategii Marketingowych, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.