PIPT przyzna po raz czwarty tytuł Ambasadora Targów

6 maja br. Polska Izba Przemysłu Targowego po raz czwarty przyzna tytuł Ambasadora Targów. Jest to szczególne wyróżnienie poprzez które Izba docenia rolę i zaangażowanie osób ze świata polityki, nauki i biznesu, które przyczyniają się do wzrostu znaczenia targów w nowoczesnej gospodarce i które rozumieją i upowszechniają ideę bezpośrednich spotkań przedsiębiorców na targach, a także w nich uczestniczą. Środowisko targowe dostrzega rolę i zaangażowanie osób niezwiązanych zawodowo z branżą targową, jednak przyczyniających się do jej rozwoju. Nadanie tytułu honorowy „Ambasador Targów” ma na celu wyjście poza środowisko Izby i uhonorowanie tych, którzy nie czerpią zysków z organizacji imprez targowych ale promują i wspierają ich ideę. Tegoroczne obrady Kapituły Tytułu Ambasador Targów odbędą się w Urzędzie Miasta Poznania, na zaproszenie Prezydenta Ryszarda Grobelnego, zeszłorocznego laureata tytułu Ambasador Targów. Pan Prezydent Ryszard Grobelny otrzymał tytuł za działania gwarantujące spójny, przemyślany strategicznie rozwój miasta i Międzynarodowych Targów Poznańskich – jednej z najważniejszych gospodarczych, społecznych i promocyjnych instytucji miasta, której miasto Poznań jest znaczącym udziałowcem. W skład tegorocznej Kapituły wchodzą dotychczasowi laureaci tj. Waldemar Pawlak – Poseł na Sejm RP, b. Minister Gospodarki i Pierwszy Honorowy Ambasador Targów, Wojciech Lubawski – Prezydent Miasta Kielce i Ambasador Targów 2011; Ryszard Grobelny – Prezydent Miasta Poznania i Ambasador Targów 2012, a także przedstawiciele Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Przewodniczącym Kapituły jest Andrzej Byrt – prezes Rady PIPT i zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego