PIPT przystąpiła do Konfederacji Lewiatan oraz Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Podczas Walnego Zgromadzenia w Karpaczu podjęto decyzję o przystąpieniu PIPT do dwóch, ważnych organizacji reprezentujących interesy przedsiębiorców : Konfederacji Lewiatan oraz Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

 

 

 

Konfederacja Lewiatan jest jedną z najbardziej wpływowych polskich organizacji biznesowych, reprezentujących interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej.Skupiamy ponad 4100 firm zatrudniających w sumie ponad 1 mln osób. Jesteśmy członkiem Rady Dialogu Społecznego. Jako jedyna reprezentatywna organizacja polskich pracodawców mamy przedstawicielstwo w Brukseli i należymy do BusinessEurope – największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE. 

Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika. Zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców. Celem Rady jest wspieranie Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców, monitorowanie sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP, diagnozowanie problemów i reagowanie w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika, opiniowanie oraz opracowywanie projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP.