PIPT obecna na II Europejskim Kongresie Samorządów

5 kwietnia 2016 r. w Krakowie wystartował II Europejski Kongres Samorządowy. Jednymi z panelistów byli: prezes PIPT – Przemysław Trawa i wiceprezes PIPT Żaneta Berus, którzy zabierali głos w dyskusjach Jak wykorzystać potencjał turystyczny regionu w kreowaniu jego wizerunku? oraz Jak festiwale i imprezy targowe wpływają na atrakcyjność regionu . Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Kongres stanowił dodatkową szansę dla przedstawicieli polskich i środkowoeuropejskich samorządów do rozmowy o tym, jak zwiększyć efektywność wykorzystywania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Była to jednocześnie okazja do podzielenia się doświadczeniami z tym związanymi oraz nawiązania partnerskich kontaktów. Na zróżnicowany program Kongresu złożyło się pięć ścieżek tematycznych obejmujących ponad 60 wydarzeń: bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczysta gala. Źródło: Europejski Kongres Samorządów