PIPT obecna na Forum Przemysłowym w Karpaczu

W dniach 18-20 grudnia 2015.w Karpaczu odbyło się trzydniowego Forum Przemysłowego, w którym jednymi z panelistów byli członkowie Rady PIPT – prezes Przemysław Trawa (prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich) oraz wiceprezes Żaneta Berus (prezes EXPO XXI Warszawa). Uczestnicy bloków tematycznych Festiwale i targi – sposób na podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu oraz Znaczenie obiektów hotelowych, konferencyjnych oraz sportowych dla rozwoju przemysłu spotkań w Europie dyskutowali nad rolą targów i festiwali w podniesieniu atrakcyjności turystycznej regionów oraz znaczeniem nowoczesnej i profesjonalnej infrastruktury dla przemysłu spotkań.
W ciągu trzech dni odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń – sesji plenarnych, paneli dyskusyjnych, bloków tematycznych i wykładów eksperckich, w których wzięło udział ponad 500 osób z kilkudziesięciu państw Europy. Partnerami konferencji byli: Województwo Dolnośląskie oraz Karpacz – Miasto Gospodarz Forum Przemysłowego. Konferencja odbyła się w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu.Udział w konferencji wzięli członkowie rządów, parlamentarzyści, przedstawiciele koncernów przemysłowych wielu branż oraz eksperci i ekonomiści. Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego