PIPT i CENTREX będą kontynuować współpracę w zakresie audytu statystyk targów w Polsce

W dniu dzisiejszym w Expo Kraków odbyło się Walne Zgromadzenie CENTREX -Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych. Podczas obrad miało miejsce podpisanie przez Polską Izbę Przemysłu Targowego oraz CENTREX umowy o współpracy w zakresie audytu i oceny danych statystycznych targów organizowanych przez członków Izby na lata 2019-2021. Będzie to kolejny etap wieloletniej współpracy pomiędzy tymi dwoma wiodącymi organizacjami branży targowej z regionu Europy Środkowowschodniej.

CENTREX, będący organizacją non-profit zrzeszającą wiodące firmy targowe z regionu Europy Środkowowschodniej, platformą promocji wiarygodnych statystyk targowych z tego regionu i certyfikowanym audytorem UFI –Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, prowadzi kontrolę danych statystycznych targów w Polsce od 2008 roku. Historia współpracy pomiędzy PIPT I CENTREX, w różnych obszarach promocji targów, jest jednak nieco dłuższa. Rozpoczęła się w 2000 roku, kiedy to PIPT, działająca wówczas jako Polska Korporacja Targowa, wykorzystując doświadczenia najważniejszych organizacji targowych, takich jak CENTREX, UFI i AUMA, przyjęła własne standardy i definicje statystyczne dla targów i wystaw w Polsce oraz zadecydowała o profesjonalnym audycie statystyk targowych. W rezultacie współpracy PIPTz CENTREX dane statystyczne polskich targów są publikowane w unikatowych raportach statystycznych wiodących organizacji targowych: CENTREX oraz UFI.