PIPT Członkiem Federacji Przedsiębiorców Polskich!

Podczas ostatniego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 1 grudnia 2021 r. Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o przystąpieniu Izby do Federacji Przedsiębiorców Polskich. W dniu 4 lutego 2022 r. Rada Federacji podjęła  uchwałę przyjmującą PIPT w poczet Członków.

Federacja Przedsiębiorców Polskich jest reprezentatywną organizacją zrzeszającą przedsiębiorców, członkiem Rady Dialogu Społecznego, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Reprezentuje interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążąc do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Podejmuje inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom. Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.