Pierwszy w Polsce certyfikat ISO 20121 dla Meliński Minuth potwierdzony przez SGS Polska

Jednostka certyfikująca SGS Polska, potwierdziła oficjalnie na swoich stronach internetowych, że w dniach 8-11 grudnia 2014 firma Meliński Minuth Sp. z o.o. przeszła z wynikiem pozytywnym przeprowadzony przez nią audyt certyfikujący ISO 9001 i ISO 20121. Firma Meliński Minuth posiadała już długoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania systemem jakości, pokusiła się jednakże o wprowadzenie, jako pierwsza organizacja w Polsce, stosunkowo nowego systemu zarządzania zgodnego z ISO 20121, czyli zrównoważonego zarządzania eventami, dołączając tym samym do grona firm tj. Coca Cola, Manchester United, French Tennis Federation, Fiat Group Purchasing Services, Olimpiada Londyn 2012 czy Yokohama City Athletic Association. Należy podkreślić, że firmy decydujące się wdrażać i certyfikować systemy zarządzania zgodne z ISO 20121 to niewątpliwie firmy z tzw. pierwszej ligi, o bardzo dużym stopniu świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Celem ISO 20121 jest doskonalenie praktyk dotyczących organizacji zrównoważonych eventów, miejsc w których są organizowane oraz całego łańcucha dostaw. Ten międzynarodowy standard stanowi podstawę do identyfikowania potencjalnie negatywnych skutków społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, minimalizowania ich wpływu, a także poprawę procesów planowania i realizacji oraz zwiększania pozytywnych skutków działań. Firma Meliński Minuth wyróżniła się bardzo wysokim poziomem zaangażowania, zarówno wśród Zarządu, jak i całego personelu, we wdrożenie i przygotowanie do certyfikacji systemu. Wysoka świadomość i bardzo dobra znajomość standardu przyczyniła się do sprawnego i zgodnego z planem, przeprowadzenia dwuetapowego auditu. To dla nas zaszczyt, iż nasze starania oraz prace nad wdrażaniem systemu zarządzania zrównoważonymi eventami zostały docenione przez jedną z najbardziej renomowanych jednostek certyfikacyjnych na świecie, SGS. Na uwagę zasłużyły przede wszystkim innowacyjne podejście do spełnienia wymagań normy ISO 20121 oraz wielkie zaangażowanie wszystkich pracowników naszej organizacji. Certyfikat poświadczający zgodność wdrożonego systemu zarządzania wg wymagań normy ISO 20121 jest pierwszym tego typu w Polsce. Oznacza to, iż nasza firma skutecznie kontynuuje innowacyjne działania mające na celu wzmacnianie wizerunku jako lidera w branży. Nasi klienci, decydując się na współpracę z nami, mają pewność, iż nasze usługi spełniają światowe standardy odnoszące się już nie tylko do wysokiej jakości projektowanych przez nas stoisk targowych, ale także uwzględniające zrównoważony rozwój oraz społeczną odpowiedzialność naszych działań. Korzystamy z najlepszych dostępnych praktyk, włączając w ten proces również i naszych dostawców. Każde stoisko, które wykonuje nasza firma spełnia zatem nie tylko najwyższe wymagania jakościowe, ale także środowiskowe oraz społeczne. Serdecznie zapraszamy do bycia jednym z ogniw zrównoważonego łańcucha dostaw, który tworzymy! – skomentował Prezes Zarządu firmy Pan Andrzej Meliński. W czasie oceny Auditor SGS zauważył realny wpływ systemu na minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Zwrócił również uwagę na innowacyjne oraz kompleksowe podejście do identyfikacji i mapowania interesariuszy, określenie kanałów i sposobów komunikacji z nimi, co w przyszłości skutkować będzie swobodnym przepływem informacji oraz ułatwi szybką reakcję na oczekiwania stron zainteresowanych. Firma Meliński Minuth Sp. z o.o. podejmując działania, które tylko w małym zakresie zostały wymienione powyżej, niewątpliwie wzmacnia swoją pozycję na rynku, wyznacza nowe trendy i podejmuje wyzwania przyczyniające się do poprawy warunków w obszarze środowiskowym, ekonomicznym oraz społecznym, jednocześnie krzewiąc ideę zrównoważonego rozwoju wśród swoich dostawców, podwykonawców oraz pozostałych stron zainteresowanych – podsumowała Joanna Waberska, Auditor Wiodący SGS. Firma Meliński Minuth Sp. z o.o. powstała w 1993 roku. Od ponad 20 lat swoim klientom służy pomocą w organizacji wystąpień targowych, mając szczególnie na uwadze kreatywne projektowanie oraz budowę stoisk targowych. Międzynarodowy zasięg firmy i współpraca z zagranicznymi klientami uświadomiła pracownikom potrzebę osiągania światowych standardów. Wyznaczając strategię rozwoju bacznie obserwują więc ogólnoświatowe trendy i starają się je promować na rodzimym rynku, stąd decyzja o wdrożeniu normy ISO 20121:2012. Firma Meliński Minuth Sp. z o.o. jest wieloletnim członkiem Międzynarodowej Federacji Przedsiębiorstw Branży Usług Targowych i Eventów (International Federation of Exhibition and Event Services – IFES) Źródło: http://www.sgs.pl/