Paweł Orłowski, wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich, nowym Członkiem Rady PIPT!

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT w dniu 24 czerwca dokonało wyborów uzupełniających do Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego, najważniejszego organu decyzyjnego pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. W wyniku których do składu Rady PIPT dołączyli Tomasz Kobierski, prezes Grupy MTP oraz Paweł Orłowski, wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich.  Serdecznie gratulujemy!

Pan Paweł Orłowski ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także podyplomowe studium projektów europejskich. Pracował jako urzędnik administracji miejskiej w Sopocie, gdzie następnie objął stanowisko wiceprezydenta miasta. Od 2010 r. zasiadał w Parlamencie RP. W 2011 r. został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W 2013 r. został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Od 2019 r. zasiada w zarządzie Międzynarodowych Targów Gdańskich, gdzie piastuje funkcję wiceprezesa zarządu.