Paweł Montewka w Prezydium Rady PIPT!

Miło nam poinformować, że podczas ostatnich obrad Rady w grudniu 2022 r. , po obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego dokonała wyboru Członka Rady p. Pawła Montewki na funkcję Wiceprezesa Rady PIPT.

Serdecznie gratulujemy!

Obecnie Prezydium Rady tworzą: Prezes Rady Tomasz Kobierski (Grupa MTP), Grażyna Grabowska (Targi w Krakowie), Andrzej Mochoń (Targi Kielce) oraz Paweł Montewka (Montexpo).