Partnerami 11 Zjazdu PIPT w Karpaczu są:

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy i zapraszamy pozostałych Członków do zostania Partnerem Zjazdu zaprezentowania swojej firmy w Karpaczu.