Partnerami 10. Zjazdu PIPT w Kudowie Zdrój byli:
 
Dziękujemy!