PARP uruchomiła Punkt Informacyjny SWO w Poznaniu

Punkt Informacyjny został uruchomiony w Biurze Regionalnym PARP w Poznaniu i bierze aktywny udział w budowaniu efektywnych kontaktów z przedsiębiorcami, wspiera realizację programów rozwoju gospodarki w makroregionie oraz działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich firm (MŚP). Działa na rzecz rozwoju regionalnego, adaptacyjności kadr oraz wykorzystywania nowych technologii.

Kluczowym zadaniem punktu jest prowadzenie ogólnopolskich działań informacyjnych dotyczących Systemu Wczesnego Ostrzegania oraz działań realizowanych w ramach Dyrektywy 2019/1023 w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji.

Więcej szczegółów na stronie PARP.