PARP otwiera biuro regionalne w Poznaniu

Dziś oficjalnie otwarto pierwsze biuro regionalne PARP. Wielkopolska placówka, mieszcząca się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w budynku World Trade Center Poznań, będzie punktem kontaktowym dla przedsiębiorców z zachodniej części Polski. Będzie też odpowiedzialna m.in. za opracowywanie i testowanie nowych form wsparcia związanych z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego, a także koordynację System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach  – jednego z najważniejszych tegorocznych programów uruchamianych z funduszy unijnych w ramach POWER.

Polską Izbę Przemysłu Targowego na otwarciu reprezentowała prezes zarządu Beata Kozyra.

W uroczystym otwarciu Biura Regionalnego PARP uczestniczyli:

  • Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Grzegorz Piechowiak, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. inwestycji zagranicznych, w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Małgorzata Oleszczuk, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Aneta Niestrawska, I Wicewojewoda Wielkopolski,
  • Bartosz Guss, Zastępca Prezydenta Poznania,
  • Elżbieta Roeske, Wiceprezes Międzynarodowych Targów Poznańskich.

 

Przed nami program, który pomoże nam szybko odbudować wiele sektorów gospodarki. Mowa o KPO, dzięki któremu Polska może dysponować ponad 58 miliardami EURO. Wykorzystajmy naszą szansę! Skorzystanie z tej szansy zależy w dużej mierze od efektywniejszej i ściślejszej współpracy między państwem a przedsiębiorcami, czyli odbiorcami wsparcia. Otwarcie biura regionalnego PARP to jeden z przykładów działań w tym kierunku –mówił Jarosław Gowin, wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii.

Wielkopolska placówka PARP to część koncepcji, zgodnie z którą skracany jest dystans między przedsiębiorcami a instytucjami wspierającymi ich działalność. Biuro regionalne w Poznaniu będzie odpowiedzialne przede wszystkim za realizację działań informacyjnych i promocyjnych dla przedsiębiorców z Polski Zachodniej.

Jestem przekonany, że udzielona pomoc, konsultacje, konferencje, webinary przeprowadzone przez Zespół poznańskiego Biura PARP będą przekładać się na konkretne rezultaty i liczbę obsłużonych przedsiębiorców – podkreślił Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Umiejscowienie w Poznaniu pozwoli nam na szybsze dotarcie do firm, których działania mogą służyć jako dobre praktyki dla innych podmiotów, a także dobrze poznać potrzeby przedsiębiorstw, które stawiają na szybki rozwój –mówi Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Izba już wkrótce podejmie rozmowy z Regionalnym Biurem PARP w celu identyfikacji programów wsparcia dla firm branży targowej.

Fot: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii; World Trade Center Poznań