PARP – nowe propozycje dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje programy rozwoju gospodarki, wspierające działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

Wśród licznych programów PARP ma między innymi następujące propozycje:

Spotkania informacyjne on-line: Jak założyć startup ze wsparciem unijnym?

8 i 9 kwietnia br. odbędą się kolejne spotkania z cyklu pięciu spotkań poświęconych omówieniu procesu zakładania start-upu. W trakcie spotkań przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentuje założenia konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej i odpowie na pytania uczestników. A nasi goście – przedstawiciele Platform Startowych omówią czym jest inkubacja, na jakie wsparcie można liczyć oraz jak wybrać odpowiednią platformę dla swojego pomysłu oraz przedstawiciele staru-upów opowiedzą o swoich doświadczeniach z procesu inkubacji.

Zdobywaj kompetencje z Planem dla Pracy i Rozwoju – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Webinarium „Nowa ustawa o zamówieniach publicznych”

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne webinarium pt.:„Nowa ustawa o zamówieniach publicznych”, które odbędzie się 15 kwietnia br. Webinarium poprowadzi Paweł Skrodzki – radca prawny, który specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie pomocy publicznej oraz prawie funduszy europejskich. Jako nauczyciel i trener przeprowadził ponad 4,5 tys. godzin zajęć z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa funduszy europejskich, prawa pomocy publicznej, prawa finansów publicznych, prawa autorskiego, i in. Współpracuje m.in. z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

Webinarium: Nowa ustawa o zamówieniach publicznych, 15 kwietnia – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Zdobywaj kompetencje z Planem dla Pracy i Rozwoju

„Plan dla Pracy i Rozwoju to wsparcie finansowe dla firm z powodu COVID-19, ale też impuls dla ich rozwoju. To pakiet rozwiązań, aby w Polsce przybywało nowych miejsc pracy, a nasza gospodarka powróciła na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego” – podkreśla wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Zapewnienie firmom dostępu do wiedzy i podnoszenie kwalifikacji pracowników to jeden z ważnych elementów Planu. Służy temu m.in. Akademia PARP wspierająca przedsiębiorców w działaniach antykryzysowych, w szczególności z sektora MŚP. Jej obecna oferta to 32 kursy z obszarów: prawa, marketingu, zarządzania, finansów oraz doskonalenia kompetencji osobistych.

Spotkania informacyjne on-line: Jak założyć startup ze wsparciem unijnym – PARP – Centrum Rozwoju MŚP