Otwarte Seminarium UFI w Europie 2015 odbędzie się w Stambule

Po niemal siedmiu latach UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego wraca do Stambułu. Powodem jest duże wydarzenie branżowe – doroczne Otwarte Seminarium UFI w Europie. Uprzednio turecka metropolia gościła 75. Kongres UFI, jesienią 2008 roku. Seminarium “Rywalizując o budżety marketingowe firm – rola targów w marketingu mix w przyszłości” odbędzie się w dniach 15-17 czerwca br. Delegaci, którzy wezmą w nim udział, podzielą się swoim doświadczeniem, opiniami i poglądami w tematach objętych programem konferencji. Podczas prezentacji i dyskusji dogłębnie analizowane będą naglące, a zarazem fascynujące tematy dotykające współczesny przemysł targowy. Szczególny akcent będzie położony na rywalizację pomiędzy targami a innymi instrumentami marketingu, w obliczu przemian jakim podlega przemysł targowy. Jedną z nich jest rewolucja cyfrowa. Porównuje się ją do tsunami, które ogarnia tradycyjne kanały marketingu, także targi. Jakie trendy obserwujemy obecnie w marketingu? W jaki sposób dzisiaj firmy wydają środki przeznaczone na działania marketingowe i jak zmieni się to w najbliższej przyszłości? Czy zmieniają się zachowania wystawców? Czy wystawcy będą nadal korzystali z targów w taki sam sposób jak robili to w przeszłości? To główne tematy, które będą przedmiotem Otwartego Seminarium UFI 2015 w Stambule. W konferencji weźmie udział blisko 200 specjalistów branży targowej, w tym przedstawiciele Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Oprócz wykładów i warsztatów w programie konferencji znalazły się posiedzenia Rady Dyrektorów i Komitetu Zarządzającego UFI, posiedzenie Komitetu Stowarzyszeń, wspólne posiedzenie stowarzyszeń targowych i audytorów statystyk targowych oraz obrady Oddziału Europejskiego UFI. Źródło: www.ufi.org