Organizacje AIPC, ICCA oraz UFI zawarły Światowy Sojusz

Trzy światowe organizacje służące Międzynarodowemu Przemysłowi Spotkań w przyszłości będą ściśle współpracowały ze sobą: AIPC (Międzynarodowe Stowarzyszenie Centrów Kongresowych), ICCA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów) oraz UFI (Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego) postanowiły utworzyć Światowy Sojusz. Wspólnie będą działać na rzecz ułatwiania współpracy i generowania bardziej kompleksowych i lepiej dopasowanych korzyści dla członków tych organizacji.

“Wszystkie trzy nasze organizacje mają członków z całego świata i ogólnoświatowe perspektywy i już obecnie w różny sposób wzajemnie uzupełniają się w działaniach”, powiedział Aloysius Arlando, prezydent AIPC. „Jednak ponieważ modele biznesowe targów, kongresów, konferencji i innych typów spotkań biznesowych nieustannie ewoluują, coraz bardziej nakładają się na siebie sfery działalności naszych światowych stowarzyszeń obsługujących branże spotkań.”

“Sytuacja ta niesie za sobą ryzyko, że konkurencja zastąpi współpracę jako siłę napędową dla rozwoju stowarzyszeń. Dzięki Światowemu Sojuszowi wszystkie trzy organizcaje przedkładają współpracę ponad konkurencję,” dodał Craig Newman, prezydent UFI. 

Członkowie Globalnego Sojuszu ustalili, że rozpoczynają program, który ma służyć poszukiwaniu możliwości wymiany i uzupełniania się w czterech podstawowych obszarach:  edukacja, badania, standardy i lobbing. Określone i zastosowane zostaną elastyczne ramy współpracy pomiędzy trzema stowarzyszeniami, tak aby móc osiągnąć korzyści dla tych organizacji w ramach tych obszarów,  bez uszczerbku dla głównych celów istnienia i faktu bycia platformą dla swoich członków przez każdą z organizacji.

Trójka partnerów rozpocznie współpracę od zaangażowania się w wymianę na platformie edukacyjnej, pozwalając wzajemnie wykorzystać posiadaną wiedzę podczas konferencji i starając się niezwłocznie ujednolicić podejście tych organizacji do takich obszarów wspólnego działania jak badania i lobbing. Jednocześnie zainicjują oni regularną wymianę swoich ekspertów dostosowując ją do tematów będących w centrum zainteresowania, takich jak standardy, terminologia i najlepsze praktyki.

“Działamy w świecie nieustannych zmian. Poszukujemy możliwości współpracy i wymiany wiedzy jaką posiadają nasze organizacje i wierzymy, że istnieje bardzo szeroka sfera w ramach której zidentyfikujemy możliwości dalszej współpracy celem uzyskania korzyści dla naszych czlonkow na całym świecie.”, powiedział prezydent ICCA, James Rees.

Niezależnie od tych kroków planowanych do realizacji już teraz, partnerzy Sojuszu wierzą, że porozumienie to ma  potencjał w zakresie możliwości zwiększenia wiarygodności branży spotkań, dzięki dostarczeniu jej bodźców dla rozwoju w kierunku osiągnięcia większej spójności w uzgodnionych ramach współpracy.

“Oczywiście, wymiana treści i doświadczeń pozwoli uzyskać łatwiejszy dostęp dla członków do dodatkowych zasobów informacji, lecz istnieje tu jeszcze jeden czynnik, jakim jest możliwość uzyskania spójności w obszarach wspólnego zainteresowania.”, powiedział Rod Cameron, dyrektor wykonawczy AIPC. “To nie tylko spowoduje poprawę wyników naszej branży ale i zwiększy naszą wspólną wiarygodność wśród innch sektorów.”

“Oznacza to, ze możemy zoptymalizować korzyści dla członków naszych organizacji, a jednocześnie tworzymy platformy dla skutecznego przekazu naszych wspólnych inicjatyw  w obszary, gdzie tego typu doświadczenie i wiedza będą rzeczywiście pomocne.” dodał dyrektor zarządzający UFI, Kai Hattendorf.

Organizacje – członkowie Sojuszu:

AIPC – Międzynarodowe Stowarzyszenie Centrów Kongresowych jest globalną siecią zrzeszającą ponad 185 wiodących centrów z 60 państw, zatrudniających ponad 900 profesjonalnych menadżerów wysokiego szczebla. Organizacja zachęca do doskonalenia jakości, wspiera i przyznaje nagrody doskonałości w dziedzinie zarządzania centrami kongresowymi, bazując na różnorodnym doświadczeniu i wiedzy członków z różnych państw. Dążąc do osiągnięcia powyższego realizuje szeroki zakres programów edukacyjnych, badawczych, w zakresie współpracy oraz standardów. Ponadto AIPC nagradza i promuje istotną rolę jaką spełnia międzynarodowy przemysł targowy we wspieraniu rozwoju naukowego i zawodowego, a także działa na rzecz wzmocnienia relacji międzynarodowych w swiecie zróżnicowanych interesów gospodarczych i kulturalnych. Członkowie AIPC to zbudowane na potrzeby branży obiekty, które obsługują spotkania, konferencje, kongresy i targi.

ICCA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Kongresów i Konferencji jest organizacją wiodących dostawców usług obsługi, transportu i noclegowych dla międzynarodowych spotkań i wydarzeń, obecnie zrzeszającą ponad 1 100 członków (firm i organizacji) z niemal 100 państw. Od momentu powołania organizacji 55 lat temu ICCA specjalizuje się w obsłudze międzynarodowego przemyslu spotkań, oferując bezkonkurencyjne dane, kanały komunikacji oraz możłiwości rozwoju biznesu. Członkowie ICCA reprezentują najważniejsze destynacje z całego świata oraz najbardziej doświadczonych i wyspecjalizowanych dostawców usług. Międzynarodowi planiści spotkań mogą polegać na sieci ICCA jeśli chodzi o znalezienie rozwiązań niezbędnych dla organizacji ich wydarzeń, takich, jak dordztwo techniczne, pomoc w organizacji transportu delegatów na spotkania, kompleksowe planowanie kongresów oraz inne usługi doraźne.

UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego to wiodące ogólnoświatowe stowarzyszenie organizatorów targów i operatorów obiektów targowych na świecie, najważniejszych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń / organizacji przemysłu targowego oraz wybranych partnerów przemysłu targowego. Podstawowe cele UFI to reprezentować, promować i wspierać interesy gospodarcze członków oraz całej branży targowej. UFI reprezentuje bezpośrednio około 50 000 zatrudnionych w przemyśle targowym na świecie oraz blisko współpracuje z 52 krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami członkowskimi. Około 800 organizacji członkowskich z około 90 państw z całego świata należy do UFI. Ponad 1000 targów międzynarodowych posiada znak jakości UFI Approved Event, który stał się ważną marką gwarantującą zwiedzającym i wystawcom wysoką jakość targów. Członkowie UFI nieustannie oferują międzynarodowej społeczności biznesowej unikatowe narzędzie komunikacji  oparte na bezpośrednich kontaktach biznesowych twarzą w twarz.