Polska Izba Przemysłu Targowego zaprasza wszystkich studentów do wzięcia udziału w II Edycji ogólnopolskiego Konkursu dla studentów “Targi 4.0”. 

Konkurs startuje 29 października 2019 r.

Celem Konkursu jest szeroko rozumiana promocja idei targów, spotkań bezpośrednich oraz doświadczania rzeczywistości 5 zmysłami. Istotą jest także zwrócenie uwagi na różnorodność imprez targowych i wystawienniczych, ich ciekawą tematykę, często niezwykłą formę oraz interesujące i porywające imprezy towarzyszące.

Celem jest również edukowanie przyszłych kadr dla rynku targowego.

Przy okazji Konkursu pragniemy także zachęcić studentów szkół wyższych w Polsce do wspólnego świętowania Global Exhibitions Day 2020,w ramach którego Konkurs jest organizowany. 

Temat przewodni konkursu to „Targi 4.0”. Zadaniem uczestników jest przygotowanie filmu (spotu promocyjnego) albo prezentacji multimedialnej na jeden z dziesięciu tematów:

  1. Wizja rozwoju targów do 2030 r.
  2. Targi jako droga szybkiego rozwoju biznesu w dynamicznym otoczeniu rynkowym
  3. Targi w biznesie dają więcej – zróżnicowane korzyści z udziału w targach
  4. Event w wielu wymiarach – sprzedaż, edukacja i rozrywka podczas współczesnych targów
  5. Media społecznościowe oraz nowoczesne technologie w służbie aktywności marketingowej wystawców
  6. Neuromarketing w przestrzeni targowej
  7. Kreatywne promowanie idei współczesnych targów
  8. Ekspozycja (stoisko targowe) przyszłości
  9. Global Exhibitions Day – koncepcja promowania święta przemysłu wystawienniczego w 2021 r.
  10. Rola wystaw Expo w propagowaniu osiągnięć cywilizacyjnych i zwracaniu uwagi na problemy współczesnego świata

Oceny zgłoszonych do konkursu prac dokonana niezależne jury. Zwycięzcom wręczone zostaną atrakcyjne nagrody.

Projekt realizowany jest w ramach kampanii promującej przemysł wystawienniczy w Polsce oraz w związku z obchodami Światowego Dnia Targów (Global Exhibitions Day), który w 2020 r. obchodzony będzie w dniu 3 czerwca.