Ograniczenie handlu w niedzielę – poprawki PIPT uwzględnione!

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę. Ustawa wejdzie w życie już w marcu 2018 r. Z satysfakcją informujemy, że zgłoszona przez Polską Izbę Przemysłu Targowego poprawka dotycząca wyłączenia targów i wystaw spod przepisów dotyczących ograniczenia handlu w niedzielę została uwzględniona w ustawie! Poniżej przedstawiamy brzmienie zapisu: Art. 6. 1. Zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje: […] 11) w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów,jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;