Ogólnopolski program ReOpen UK „Wygraj z Brexitem”

Program Re_Open UK to odpowiedź na negatywne skutki gospodarcze, jakie brexit wywołał u przedsiębiorców działających na terytorium Polski.

Podstawą przygotowania i realizacji Programu Re_Open UK jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 z dnia  6 października 2021 r. ustanawiające pobrexitową rezerwę dostosowawczą. Łączna kwota środków, które zostały  przeznaczone dla  polskich przedsiębiorców wynosi 116 597 576 EUR.  

Za realizację Programu Re_Open UK odpowiedzialna jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., która pełni rolę Podmiotu Zarządzającego i jest odpowiedzialna za ogłaszanie naborów, ocenę formalno-merytoryczną wniosków o dofinansowanie, podpisywanie umów i realizację projektów przez Ostatecznych odbiorców .

 

Wnioskodawca musi spełniać następujące warunki:

  • o statusie MŚP lub duży przedsiębiorca,
  • zarejestrowany i prowadzący działalność na terytorium RP,
  • którego działalność nie była zawieszona od 2018 lub 2019 roku do dnia złożenia wniosku,
  • prowadził wymianę towarów lub usług z UK od roku 2018 lub 2019,
  • odnotował spadek obrotów w handlu z UK po 2020 roku lub odnotował wzrost kosztów, które są bezpośrednim skutkiem brexitu.

PREZENTACJA PROGRAMU ReOpen UK

Zainteresowanych zapraszamy na stronę Programu, gdzie znajduje się więcej informacji https://reopen.biz/