Ogólnopolski konkurs Targi 4.0 – obrady jury

W dniu 11 kwietnia obradowało jury konkursu Targi 4.0. Dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka – kiedyś związana z Międzynarodowymi Targami Łódzkimi, a obecnie rektor ds. rozwoju w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku razem z Leną Bretes, Prezes World Trade Center Poznań oraz przedstawicielami Polskiej Izby Przemysłu Targowego ocenili przesłane przez studentów prace. Zwycięzców ogłosimy wkrótce!

Ogólnopolski konkurs „Targi 4.0” jest kolejnym elementem kampanii Targi Dają Więcej i jest realizowany w związku z obchodami Światowego Dnia Targów 2019 (Global Exhibitions Day 2019). Do udziału w konkursie zaproszeni zostali studenci polskich uczelni. Ich zadaniem było przygotowanie eseju, prezentacji multimedialnej lub spotu na jeden z dziesięciu tematów. Otrzymaliśmy 18 prac, które spełniały warunki określone w regulaminie konkursu.