Odpowiedź Ministra Zdrowia na pismo PIPT w sprawie odmrożenia branży targowej

15 lutego Polska Izba Przemysłu Targowego zwróciła się w piśmie do Ministra Zdrowia  o wskazanie planowanych -choćby w przybliżeniu -etapów i harmonogramu odmrażania gospodarki, w tym branży targowej, tak jak to miało miejsce w przypadku etapów odmrażania gospodarki od maja 2020 r. oraz wskazanie, jakie kryteria przyjęło Ministerstwo Zdrowia, zgodnie z którymi podejmowane są decyzje dotyczące luzowania lub zacieśniania restrykcji sanitarnych. 11 marca otrzymaliśmy od Ministerstwa Zdrowia odpowiedź.