Ochrona danych osobowych – GIODO i PIPT organizują szkolenie

Przedstawiciele firm targowych nie mogą zapominać, że tak jak każdy administrator danych są zobowiązani do ochrony danych osobowych. Mając świadomość ważności tego problemu, GIODO oraz Polska Izba Przemysłu Targowego organizują szkolenie w dniu 18 maja br. w Warszawie. Ustalenia w kwestii organizacji szkolenia podjęto w wyniku spotkania odbytego przez Radę i Rada oraz innych przedstawicieli PIPT z p. Andrzejem Lewińskim, zastępcą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w dniu 12 marca 2015 r. w Warszawie. Tematem były właśnie zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych od 1 stycznia 2015 r., mające istotny wpływ na działalność przedsiębiorców. Szczególną uwagę poświęcono nowej roli i pozycji administratora bezpieczeństwa informacji oraz konsekwencjom, jakie wywołuje zarówno jego powołanie, jak i niepowołanie. Minister Andrzej Lewiński omówił też zmiany, jakie mogą nastąpić, gdy wejdzie w życie unijne rozporządzenie, które w sposób jednolity dla całej Unii Europejskiej ureguluje zasady ochrony danych osobowych. Wskazał ponadto jakich podstawowych zasad należy przestrzegać przy przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych. Na zakończenie spotkania odpowiadał zaś na indywidualne pytania, wynikające z praktyki działania przedsiębiorstw z tego sektora. Z uwagi na skomplikowany charakter zagadnień ustalono, że GIODO wraz PIPT zorganizują szkolenie dla przedsiębiorstw z branży targowej oraz eventowej. Odbędzie się ono w poniedziałek 18 maja br. w EXPO XXI Warszawa. Biuro PIPT rozpoczęło już działania organizacyjne, we współpracy z GIODO, EXPO XXI Warszawa, a także ze Stowarzyszeniem Branży Eventowej i Stowarzyszeniem Konferencje i Kongresy w Polsce, z którymi od początku tego roku nawiązuje nowe partnerskie relacje biznesowe. Aktualnie opracowujemy szczegółowy program kilkugodzinnego szkolenia. O programie i sprawach organizacyjnych powiadomimy członków PIPT, SBE i SKKP w najbliższych dniach. Otrzymają Państwo wówczas także formularz zgłoszenia udziału. Liczba uczestników nie jest w chwili obecnej ograniczona. Koszt udziału osoby w szkoleniu wynosił będzie 150 zł – za osobę reprezentująca Członka PIPT SBE i SKKP (stawka ulgowa), oraz 300 zł – dla osób zainteresowanych reprezentujących inne firmy.
Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego; fot: GIODO