Obowiązkowa e-Faktura od 1 lipca 2024 r. Jakie zmiany czekają biznes?

Nadchodzą duże zmiany dla przedsiębiorców związane z wdrożeniem nowego elektronicznego sposobu fakturowania. Chodzi o Krajowy System e-Faktur (KSeF), który będzie obowiązkowy od lipca 2024 r.  

Aby zrozumieć, jak wprowadzenie KSeF wpłynie na firmę PFR zaprasza na cykl spotkań online z firmą Symfonia, poświęconych KSeF. 

Pierwsze spotkanie już 3 października 2023 r., o godz. 10.00. 

5 najważniejszych informacji o KSeF:

  • to platforma do wystawiania i otrzymywania faktur drogą elektroniczną, którą firmy będą posługiwać się już od 1 lipca 2024 r. obowiązkowo (z nielicznymi wyłączeniami), 
  • funkcjonowanie platformy zastąpi docelowo faktury w formie papierowej i elektronicznej, za to będzie funkcjonowała faktura ustrukturyzowana, czyli wystawiona przy użyciu KSeF wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie, 
  • obowiązek zostanie nałożony na zarejestrowanych podatników VAT posiadających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, 
  • firmy będą musiały dostosować swoje wewnętrzne procesy fakturowe, szczególnie systemy IT przed 1 lipca 2024 r. 
  • w przypadku nie wprowadzenia KSeF przewidziane są kary. 

Bieżące informacje dot. KSeF znajdują się na stronach Ministerstwa Finansów pod linkiem https://www.podatki.gov.pl/ksef/         

Skorzystaj z bezpłatnej wiedzy eksperta firmy Symfonia dot. e-fakturowania! 

Harmonogram spotkań: 

  • 03.10.2023, g. 10.00: Prawdziwe i pozorne faktury elektroniczne w obrocie gospodarczym, 
  • 17.10.2023, g. 10.00: Wpływ zmiany formy faktury na procesy akceptacji w organizacji, 
  • 07.11.2023, g. 10.00: Faktury wystawiane ręcznie czy to jeszcze możliwe?     

Po każdej prezentacji odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi. 

Zapisy: https://www.interankiety.pl/f/bD1aGQAD