Obniżka opłat na rzecz PIPT utrzymana w IV kwartale 2020 r.

Podczas ostatniego wspólnego posiedzenia Rada oraz Komisja Rewizyjna PIPT podjęły wspólną uchwałę o utrzymaniu obniżki opłat członkowskich za usługi promocyjne na IV kwartał 2020 r. do kwoty 0 zł (zero złotych) dla wszystkich Członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Oznacza to, że podobnie jak w II i III kwartale tego roku, w IV kwartale Członkowie opłacą jedynie składkę członkowską w wysokości 425 PLN.