Obchody 90-lecia UFI i ”Świat w 2030 roku” najważniejszymi tematami 82. Kongresu UFI w Mediolanie

Zakończył się 82. Kongres FI w Mediolanie. Niemal 400 profesjonalistów targowych z całego świata w dniach 4-7 listopada świętowało 90-te urodziny UFI oraz dyskutowało na temat perspektyw rozwoju branży targowej w kolejnych piętnastu latach. Wielu jest zdania, że przemiany jakie czekają przemysł targowy w najbliższym czasie będą znacznie bardziej daleko idące, niż transformacja jakiej uległy targi od momentu powołania UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego przez 20 członków – założycieli, w 1925 roku, właśnie w Mediolanie. Oficjalne otwarcie 82. Kongresu UFI odbyło się 5 listopada 2015 r. uczestników Kongresu powitali Andrés López-Valderra (Corferias, Bogota, Kolumbia), Prezydent UFI 2015, Paul Woodward, dyrektor zarządzający UFI oraz Marc Cochrane, dyrektor Oddziału Regionalnego Azja-Pacyfik – moderator Kongresu. Wykład inaugurujący Kongres, a także prezentacje oraz dyskusje panelowe poświęcone były zagadnieniom, które znajdują się obecnie w centrum zainteresowania profesjonalistów targowych. Gościem specjalnym i głównym prelegentem Kongresu był słynny futurolog i autorytet w dziedzinie innowacji, projektant prof. Vito di Bari, główny projektant innowacyjnych koncepcji dla zakończonej właśnie światowej wystawy World Expo Milan 2015,który uwagę uczestników Kongresu skupił na zmianach jakie zajdą w świecie w nadchodzących latach. Profesor Bari był. Firmy targowe muszą wprowadzać Innowacyjność w działaniu i wykorzystywać możliwości jakie pojawiają się w świetle zachodzących zmian. Wśród najbardziej interesujących tematów dyskusji podczas konferencji UFI w Mediolanie znalazły się innowacyjne strategie w dziedzinie zarządzania personelem. Działamy na coraz bardziej konkurencyjnym i pełnym wyzwań rynku globalnym, dlatego też sukces firm będzie coraz bardziej zależał od inteligentnego, różnorodnego i utalentowanego zespołu pracowników. W ostatnim czasie największe firmy targowe należące do UFI, konsekwentnie pracowały nad określeniem priorytetowych zadań, jakimi przed nimi stoją w tym zakresie. Są to: strategia naboru i zatrzymania pracowników oraz strategia rozwoju potencjału kadr firmy. Umiejętności pracowników, jakich dziś poszukuje się oraz to jak bardzo mogą się one różnić od tych, które dotąd przeważały, były tematem pierwszej z dyskusji panelowych. Tematem kolejnej debaty była innowacyjność w przyszłych działaniach firm targowych. Niektórzy organizatorzy targów już przesuwają granice tradycyjnych targów w stronę bardzo innowacyjnych koncepcji biznesowych. Mowa była również o ty, jak przyciągnąć na targi młode pokolenie, jak w tym celu wykorzystać możliwości jakie dają nowe technologie i jak generować nowe opłacalne kontakty biznesowe. Sporo czasu podczas Kongresu poświęcono wpływowi wszechobecnej w dzisiejszym życiu digitalizacji na przemysł targowy. Czy kluczem do rozwiązania wszystkich problemów jest Internet? Andrew Keen, przedsiębiorca i autor, podjął się odpowiedzi na to pytanie. Autor książki pt. Internet nie jest lekarstwem na wszystko, podjął próbę ustosunkowania się do wygodnych i niewygodnych tez na ten temat, które sami wysnuwamy w związku ze zmianami zachodzącymi w świecie. W programie 82. Kongresu UFI w Mediolanie nie mogło zabraknąć dorocznego kulminacyjnego punktu jakim jest przegląd światowego przemysłu targowego, autorstwa Jochena Witta. Prezentacja odbyła się bezpośrednio przed obradami czterech oddziałów regionalnych UFI (Europa, Azja-Pacyfik, Bliski Wschód – Afryka, Ameryka Łacińska), aby członkowie tych oddziałów mieli okazję przedyskutować prognozy dotyczące rozwoju sytuacji w regionach. Jochen Witt przedstawił sytuację gospodarczą i polityczną w świecie i jej prawdopodobny wpływ na rozwój przemysłu targowego. Obrady Oddziału Europejskiego UFI w Mediolanie były poświęcone tematowi digitalizacji i konsekwencjom tego procesu dla rozwoju branży targowej. Rok wcześniej, na kongresie UFI w Bogocie, Gerald Böse, CEO Koelnmesse i przewodniczący Oddziału Europejskiego UFI, podkreślił potrzebę szybkiej adaptacji do zachodzących zmian. Powiedział: „W żadnym wypadku nie poddajemy w wątpliwość skuteczności targów jako instrumentu komunikacji, jednak w obliczu postępującej digitalizacji naszego życia prywatnego i środowiska pracy, musimy zmierzyć się z nowymi tematami i wyzwaniami. Jak będziemy komunikowali się z naszymi wystawcami w przyszłości? W jaki sposób wykorzystamy rozwiązania cyfrowe aby wspierać przygotowania naszych wystawców do udziału w targach oraz działania po targach? Jak powinny być zbudowane centra targowe aby mogły odzwierciedlać rosnące znaczenie cyfrowej rzeczywistości? Musimy sobie odpowiedzieć na te pytania, gdyż nasze dotychczasowe podejście do tych zagadnień przyniesie zdecydowanie złe efekty.” Podczas obrad Oddziału Europejskiego UFI, wraz z ekspertami, podjęto próbę odpowiedzi na istotne pytania zadane przez uczestników Kongresu. Przed spotkaniem Rowena Arzt, dyrektor UFI ds. rozwoju, poinformowała: „Będziemy rozmawiać między innymi na temat prawnych aspektów digitalizacji w Unii Europejskiej, a nasi członkowie zaprezentują najlepsze praktyki w tej dziedzinie. Jeśli chodzi o unijne regulacje prawne w obszarze ochrony praw własności intelektualnej, udaje nam się skutecznie działać w Brukseli poprzez EEIA – Porozumienie Europejskiego Przemysłu Targowego. Mamy nadzieję dyskutować na ten temat z wieloma naszymi członkami w Mediolanie.” Tradycyjnie, podczas 82. Kongresu UFI w Mediolanie obradowały Komitet Zarządzający UFI i Rada Dyrektorów. W programie kongresu zawarto też szereg spotkań komitetów tematycznych i grup specjalnego zainteresowania. Pierwszego dnia Kongresu odbyły się m.in. obrady Komitetu Stowarzyszeń UFI i posiedzenie badaczy przemysłu targowego. Podczas tego drugiego miały miejsce dwie interesujące prezentacje. Pierwsza, przedstawiona przez prof. Francescę Golfetto z Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie i Diego Rinallo, członka stowarzyszonego CERMES Bocconi’s Business Communication Events Lab., odnosiła się do znaczenia targów w gospodarce („Globalizacja gospodarki opartej na wiedzy”). Druga, dotyczyła kluczowego zagadnienia jakim jest biznes generowany przez targi. Thierry Hesse, prezes UNIMEV oraz Mathieu Rosy, dyrektor zarządzający UNIMEV (French Meeting Industry Council) przybliżyli wyniki ostatniego badania przeprowadzonego we Francji. Źródło: UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego; www.ufi.org