O to walczymy!

Na posiedzeniu Senackiej Komisji Gospodarki i Innowacji w dniu 09.09.2020, m.in. dzięki propozycji poprawek przekazanych przez PIPT Senatorowi Adamowi  Szejnfeldowi, nastąpiło rozszerzenie grona beneficjentów abolicji składek ZUS o kolejne sektory branży targowej. W poprawce zostały uwzględnione firmy projektujące i budujące stoiska targowe, działające pod numerem  PKD 3.11.Z – agencje reklamowa oraz firmy spedycji i transportu targowego, działające pod numerem PKD 52.29.C – działalność pozostały agencji transportowych

Równocześnie przypominamy, że w ustawie “covidowej” z dnia 14.08.2020 byli już wcześniej uwzględnieni organizatorzy targów z numerem PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Poprawki trafią pod głosowanie na posiedzeniu Sejmu, który najprawdopodobniej odbędzie się w dniach 16-17.09.2020.