O to walczyliśmy! Jest zgoda na przedłużenie spłaty nadwyżki PFR dla MŚP do końca czerwca 2022 r.!

Nasze apele, które kierowaliśmy wspólnie z Radą Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether do Polskiego Funduszu Rozwoju przyniosły sukces!
 
1) Polski Fundusz Rozwoju zdecydował o przedłużeniu terminów rozliczenia subwencji finansowych dla beneficjentów Tarczy Finansowej PFR 2.0.
2) Małe i średnie firmy będą zobowiązane dokonać zwrotu nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej nie później niż do 30 czerwca 2022 r. (obecnie do 15 marca 2022 r.).
3) Mikrofirmy i MŚP będą zobowiązane zwrócić nieumorzoną część subwencji finansowej nie później niż do 15 września 2022 r. (obecnie do 31 maja 2022 r.).
4) W związku z powyższą zmianą decyzje PFR dotyczące rozliczenia subwencji zostaną wydane nie później niż do 30 lipca 2022 r. (obecnie 30 kwietnia 2022 r.).
Więcej informacji na stronach PFR – https://bit.ly/3sbd6gZ