O to walczyliśmy! Tarcza PFR 2.0 – firmy, które nie zwrócą nadwyżki z Tarczy PFR 2.0 do 30.06.2022 r. nie będą musiały spłacać 100 % subwencji!

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ukazała się informacja o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu zmian w Tarczach Finansowych Polski Fundusz Rozwoju: 1.0 i 2.0 oraz dla dużych firm!

Czytamy w niej: “Przyjęto ponadto, że małe i średnie firmy, które otrzymały wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0 nie będą zobowiązanie do zwrotu całej przyznanej subwencji, nawet jeśli do 30 czerwca 2022 r. nie rozliczą zwrotu różnicy pomiędzy kwotą subwencji, a rzeczywistym spadkiem swoich przychodów.”

Całość na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.