O rywalizacji o budżety marketingowe firm i roli targów w marketingu mix w przyszłości

– dyskutowano w Stambule, do którego po niemal siedmiu latach powróciło UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego. Powodem było duże wydarzenie branżowe – doroczne „Otwarte Seminarium UFI w Europie”. Uprzednio turecka metropolia gościła 75. Kongres UFI, jesienią 2008 roku. Seminarium pt. “Rywalizując o budżety marketingowe firm – rola targów w marketingu mix w przyszłości” odbyło się w dniach 15-17 czerwca br. Delegaci mieli okazję nie tylko wysłuchać interesujących wykładów ale także podzielić się swoim doświadczeniem, opiniami i poglądami w tematach objętych programem konferencji. Podczas prezentacji i dyskusji dogłębnie analizowane były naglące, a zarazem fascynujące tematy dotykające współczesny przemysł targowy. Szczególny akcent został położony na rywalizację pomiędzy targami a innymi instrumentami marketingu, w obliczu przemian jakim podlega przemysł targowy. Jakie trendy obserwujemy obecnie w marketingu? W jaki sposób dzisiaj firmy wydają środki przeznaczone na działania marketingowe i jak zmieni się to w najbliższej przyszłości? Czy zmieniają się zachowania wystawców? Czy wystawcy będą nadal korzystali z targów w taki sam sposób jak robili to w przeszłości? To główne tematy, które były przedmiotem konferencji. Moderatorem seminarium był Andre Hoeben, dyrektor operacyjny firmy Gielissen Interiors Exhibitions, działającej w branży usług targowych od 1937 roku, zatrudniającej obecnie niemal 300 osób w 7 państwach i posiadającej partnerów na całym świecie. Andre Hoeben jest ekspertem w zakresie możliwości rozwoju biznesu oraz zarządzania zmianami. Do jego zasadniczych kompetencji należą umiejętności związane z przedsiębiorczością, wizjonerskie myślenie oraz determinacja w osiąganiu wyników. Jednym z najważniejszych trendów wpływających na targi jest obecnie rewolucja cyfrowa. Porównuje się ją do tsunami, które ogarnia tradycyjne kanały marketingu, w tym targi. Wykład inauguracyjny pt. „Jak przetrwać „cyfrowe tsunami” – trendy w marketingu oraz możliwości w zakresie marketingu twarzą w twarz” wygłosił Nicklas Bergman, przedsiębiorca szwedzki z ponad 20-letnim doświadczeniem, inwestor na rynkach wschodzących, ekspert w dziedzinie nowych technologii. Nie ma wątpliwości co do tego, że cyfryzacja jak ogromna fala zawładnęła również targami, jednak organizatorzy targów mogą wykorzystać fale cyfrowego tsunami i obrócić je w szansę. Takie podejście pozwala spojrzeć na zagadnienie w szerokim aspekcie i pójść w kierunku opracowania i wdrożenia właściwych strategii. W programie konferencji znalazła się interesująca dyskusja panelowa z udziałem m.in. Briana Casey, prezesa i dyrektora zarządzającego CEIR – Centrum Badań dla Przemysłu Targowego z USA, dotyczyła trendów w marketingu i w zachowaniach wystawców. Zastanawiano się jakim zmianom ulegają zachowania wystawców i czy wystawcy będą nadal korzystali z targów w taki sam sposób jak robili to w przeszłości. Paneliści podkreślili najważniejsze zmiany z ich własnej perspektywy. Podkreślono, że to, jak są dzielone środki na działania marketingowe zawsze do pewnego stopnia zależy od ducha epoki i trendów. Wielu decydentów najpierw sprawdza, w która stronę wieje wiatr, a potem idzie z prądem. Delegaci w Stambule mówili również na temat znaczenia agencji marketingowych, które często mają wpływ na decyzje swoich klientów i z tego powodu nigdy nie należy lekceważyć ich roli. Jens Welin, wiceprezes i dyrektor zarządzający agencji Starcom (USA), specjalizującej się w tworzeniu strategii komunikacji i kompleksowym planowaniu i zakupie mediów, wyjaśniał dlaczego agencje marketingowe odgrywają istotną rolę pośredników w kontaktach z klientami, kiedy chodzi o wydatki na działania marketingowe. Co radzą swoim klientom, kiedy zalecają instrumenty marketingu twarzą w twarz, a kiedy zalecają marketing cyfrowy? Profesjonaliści targowi szkolili się również w temacie kluczowych wskaźników efektywności (KPIs) marketingu targów. Eyal Knol z firmy konsultingowej jwc (Niemcy), zwrócił uwagę na fakt, iż zmianie ulega nie tylko marketing mix wystawców i zwiedzających. Nie ulega wątpliwości, że również organizatorzy targów muszą ponownie przemyśleć swoje strategie marketingowe i sposób wydawania środków przeznaczonych na marketing, aby jak najskuteczniej dotrzeć do swoich potencjalnych zwiedzających. Nadzór nad prowadzonymi działaniami marketingowymi, w tym wybór najskuteczniejszych narzędzi i wskaźników, które pozwalają trafnie ocenić własne działania marketingowe, staje się coraz ważniejszą kwestią. W Otwartym Seminarium UFI w Stambule udział wzięło blisko 200 specjalistów branży targowej, w tym przedstawiciele Polskiej Izby Przemysłu Targowego, Międzynarodowych Targów Poznańskich i Targów Kielce. Oprócz wykładów i warsztatów w programie konferencji znalazły się posiedzenia Rady Dyrektorów i Komitetu Zarządzającego UFI, posiedzenie Komitetu Stowarzyszeń, wspólne posiedzenie stowarzyszeń targowych i audytorów statystyk targowych oraz obrady Oddziału Europejskiego UFI. Źródło: www.ufi.org